Virpi Räty

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Olen 55-vuotias 3 aikuisen lapsen äiti sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Klaukkalasta.  

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja työskentelen konsultoivana erityisopettajana.  

"Sydän on paikallaan"

Miksi minun pitäisi jatkaa valtuustossa?

Olen ollut hoitamassa yhteisiä asioista Nurmijärvellä yli 20 vuoden ajan eli minulla on pitkä kokemus kunnallisesta päätöksenteosta. Olen valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä rohkea ja ahkera tarttumaan asioihin. Olen valmis tekemään töitä Nurmijärven eteen. 

Luottamustehtäviä kunnanhallituksen puheenjohtajan lisäksi minulla on konsernijaoston puheenjohtajuus. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on mahdollisuus osallistua lautakuntien kokouksiin ja tätä tilaisuutta käytän mahdollisimman paljon hyväkseni. Lautakunnan kokouksista saa paljon lisäarvoa päätöksentekoon. Edustan Nurmijärveä Keusoten hallituksessa ja henkilöstöjaostossa, KUUMA:n johtokunnassa sekä osallistun Helsingin seudun yhteistyökokouksiin. Näiden lisäksi minulla on ollut kunnia olla mukana maakuntavaltuustossa hoitamassa Uudenmaan ja Nurmijärven asioista .


Minulle tärkeitä teemoja on:

Vastuullinen talous    

Kun hoidetaan vastuullisesti taloutta, niin Nurmijärven kunta pystyy tarjoamaan laadukkaita kuntalaisten tarvitsemia palveluita myös tulevaisuudessa. Veronkorotukset pitää olla viimeinen vaihtoehto talouden tasapainottamisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten hyvinvointiin vaikuttavat perheen sujuva arki, riittävät resurssit ja ammattitaitoinen henkilökunta varhaiskasvatuksessa sekä koulutuspalveluissa. Tärkeää on myös perheitä haastavissa tilanteissa mahdollistaa varhainen puuttuminen sekä matalan kynnyksen palvelut.

Sujuva arki

Sujuvalla arjella pystytään ennaltaehkäisemään  syrjäytymistä ja varhain puuttumaan asioihin, jotka tuottavat myös säästöä kunnalle pitkällä juoksulla, inhimillisyydestä puhumattakaan. 

Nurmijärvellä pitää mahdollistaa Ikäihmisille erilaisia harrastus- ja virkistystoimintaa sekä liikkumisen iloa. Nämä takaavat ikä-ihmisille paremman toimintakyvyn ja kotona asumisen pidempään.

Nurmijärven elinvoimaisuus

Yrittämisen mahdollistaminen Nurmijärvellä tarkoittaa riittävästi yritystontteja sekä joustavaa kaavoitusta. Paikallisten yritysten kilpailutuksiin osallistuminen   ja niistä informointi paikallisille yrityksille. Nurmijärvelle tarvitaan lisää yrityksiä ja nykyisten yritysten pitää pystyä laajentumaan. Yritykset tuovat kuntaa työpaikkoja, elinvoimaisuutta sekä verotuloja.

Viihtyvyyden lisääminen Nurmijärvellä

Alueiden siisteydestä ei saa tinkiä. Siisteyden lisäämiseen pitää panostaa ja kehitellä uusia toimintatapoja (esim. nuorten kesätyön kohdentaminen ympäristön siisteyteen). Myös kuntalaisia kannattaa aktivoittaa oman ympäristönsä siisteyden ja viihtyvyyden parantamisessa. Tästä hyvänä esimerkkeinä on asukasyhdistysten aktiivinen toiminta.  Nurmijärvellä pitää hyödyntää paremmin kunnan upeaa luontoa kuntalaisten viihtyvyyden parantamisessa.   

Otathan yhteyttä

0400-429370

Virpi.raty@gmail.com 

virpiraty.fi