Riina Mattila: Tavoitteena hyvinvointia tukeva ympäristö!

Nurmijärvellä valtuutetut ovat vaalikaudella 2017-2021 tehneet merkittäviä päätöksiä, virkamiesvalmistelujen pohjalta, hyvinvointia tukevan ja terveen ympäristön edistämiseksi. 

Riina Mattila Nurmijärveläinen kunnanvaltuutettu puhuu puhtaan ja terveen elinympäristön puolesta. Mattila on ehdolla 2021 kuntavaaleissa.
Riina Mattila (Michael Ekblom photography)

Nurmijärvellä on paljon vapaa-ajan viettämisen mahdollisuuksia, joiden tärkeys on korostunut korona-aikana. Kunta on pitänytkin hyvää huolta yhteisistä ulkoliikuntamahdollisuuksista ja liikuntapaikoista. Niitä tulle hyödyntää omaehtoisena liikuntana seitsemän veljeksen hengessä. Liikuntapaikkojen määrää ei pidä kunnassa lisätä, vaan panostaa nykyisten kunnossapitoon ja markkinointiin. Käytetään sitä hyvää mitä meillä jo on! Lisäksi meille on onneksi lukusia kauniita omaehtoisen liikuntaan soveltuvia luonnonkauniita paikkoja. 

Homekoulujen ja -päiväkotien purku ja uusien rakentaminen ovat oikeita päätöksiä. Lapset, nuoret ja työntekijät (myös harrastajat) ansaitsevat puhtaat tilat. Ihmiset voivat paremmin ja tulemme säästämään terveydenhuollon kustannuksissa, poissaolot koulusta ja töistä vähenevät. Saneerausprojektit tulee saada nopeasti eteenpäin! Vuosi 2025 on mielestäni liian kaukana. 

Kunnan, erityisesti Klaukkalan, siisteydestä on puhuttu somessa ja valtuustosalissa. Siisteystaso kertoo sen, mikä verran asukkaat arvostavat omaa elinympäristöä. Siisteydestä ei tule tinkiä! Sen eteen pystyy jokainen tekemään itsekin paljon. Oman kotikadun siistinä pitäminen ei ole iso juttu. Kerätään omat roskat, laitetaan myös koirakakat pussiin. Pidetään yhteiset kierrätyspisteet siistinä. Kehitetään Metsä-Tuomelan jäteasemaa yhdessä Kiertokapulan kanssa meidän tarpeitamme vastaavaksi. 

Klaukkalan kehätien valmistumisen jälkeen Klaukkalantie muuttuu kunnan tieksi, toivottavasti asialla on vaikutusta koko taajaman ulkonäköön. Nopeasti nouseva S-market on hyvä alku muutokselle. Viirilaakson kerrostalot valmistuvat pian. Jatkossa pitää ottaa enemmän huomioon uusien rakennuksien sopivuus jo rakennettuun ympäristöön ja luontoon. Viihtyvyyttä tulee lisätä, aloite torin elävöittämiseksi on jo tehty. Palveluita tulee säilyttää, ettei taajamista kehity vaan nukkumalähiöitä. Tukea antava ympäristö tarkoittaa myös esteettömyyttä, osallisuusmahdollisuuksia jokaiselle. 

Kunnassa tulee suosia ympäristöystävällisen nykyteknologian käyttöönottamista: kuten esim. maalämpö, ilma- ja vesipumput, aurinkoenergia. Sekä hyödyntää liikenteen innovaatioita, mahdollisuutta sähkö- ja kaasutankkaukseen, kaupunkipyörien ja kimppa-autojen käyttämiseen, robottien käyttämiseen. Kaikkeen uuteen ja innovatiiviseen (kustannustehokkaaseen) tulee suhtautua positiivisesti. 

Yhteisvastuuta kantava ympäristö luo turvallisuutta ja ongelmia ehkäisevä sosiaalilista kontrollia. Kameroita ja virkavaltaakin tarvitaan. Kun kykenemme ehkäisemään ulkopuolisuutta ja vieraantuneisuutta, kykenemme edistämään yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta. Hyvä yhteisö on enemmän kuin yksilöiden summa. 

Kokoomus tavoittelee hyvinvointia tukeva ympäristö! Äänestää ja auta meitä toteuttamaan tavoitteemme! 


Riina Mattila 11.2.2021

#hyvinvointiatukevaympäristö