Valtuustoaloite alaikäisten kiusaamiseen ja syrjäytymiseen puuttumiseksi

Kiusaaminen on ilmiö, jota on yritetty kitkeä erilaisin keinoin vuosikymmenten ajan. Yhteiskunnan kehittyessä kiusaamisen muodot muuttuvat ja myös sosiaalinen media muodostaa nykyisin merkittävän alustan kiusaamiselle.

Nurmijärven kunnan pitää olla turvallinen ja kannustava asuinpaikka kaikille asukkaille. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen ja väkivalta ovat ongelmia, jotka ovat yleisiä yhteiskunnassamme ja kouluissa. 

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen ja väkivalta muuttavat jatkuvasti muotoaan. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista ja väkivaltaa vastaan, sillä pahimmillaan ne voivat jättää koko elämän mittaisia syviä vaurioita niin uhreille kuin tekijöillekin ja heidän perheilleen.


Kiusaamiseen puuttumisessa on siirryttävä nyt sanoista tekoihin. Valtakunnassa on erilaisia kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn toimintamalleja, joita on räätälöity ympäristöön sopiviksi. Nyt on aika luoda Nurmijärvelle oma kiusaamisen vastainen malli.

Kiusaaminen ei ole vain koulujen ongelma, sitä tapahtuu myös vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Osa kiusaamiseksi mielletystä toiminnasta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Kiusaaminen aiheuttaa myös syrjäytymistä, joka on tutkimuksissa osoitettu keskeiseksi haasteeksi yhteiskunnassa.


Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kuntaan perustetaan tätä tarkoitusta varten työryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista toimintamallia, jolla saadaan vaikuttavuutta yhä kasvavaan ongelmaan. Ryhmän tulisi olla pysyvä ja sen toiminnalla pitää olla selkeät tavoitteet ja mittarit.  Ryhmän tehtäviin voidaan sisällyttää myös syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä asioita. 

Ryhmän tulisi muodostua kunnan viranhaltijoista ja siinä tulisi olla myös luottamushenkilöiden edustus.

Työryhmässä laaditaan yhteistyössä Keusoten, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa ohjeistus kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja luodaan selkeät, suoraviivaiset, yhteiset toimintamallit.

24.3.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kaisa Helminen

Arto Hägg

Jyrki Lihr

Kirso Lompolo

Jussi Malkamäki

Riina Mattila

Pasi Miettinen

Virpi Räty

Joona Suomi

Janne Taipale

Tarleena Takalo-Eskola

Visa Tarikka

Jari Vainio

Petri Vaulamo

Juhani Vuorisalo