Visa Tarikka: Kestävä kasvu – laadulla tyytyväinen kuntalainen

Nurmijärvi on kuntavaalien alla vedenjakajalla. Luonnonläheisyys, turvallisuus ja Kehä III:n sisäpuolta edullisempi lisätila asumiseen luovat jatkossakin veto- ja pitovoimaa.

Lukuun ottamatta uutta Vanha-Klaukkaa, valmis asuin- ja yritysinfra alkaa kuitenkin olla nyt myyty.


Visa Tarikka kunnanvaltuutettu Nurmijärvellä.
Visa Tarikka

Vuosina 2022–23 tulee valmistumaan vähemmän uusia asuntoja, mikä on vain hyvä asia.

Hallitsematon kasvu ei ole hyvästä, kun asioita tehdään kiireellä ja palveluverkko ei kestä lisäkuormitusta.

Äskettäin on linjattu muun muassa Nuuka-säästöjä ja toimitilojen kehittämistä.

Välillä tuntuu, että arjessa mennään silti niiden linjausten vastaisesti, mitä on juuri päätetty.

Kaikkiin päätaajamiin on tulossa isot kouluhankkeet lähivuosille ja Klaukkalan kasvu vaatii miljoonien tieinvestointeja rakennusvelan takia. Työn alla on myös jätevesipanostus, jonka toteutustapa ja hinta ei ole vielä varma.

KUN teknisen puolen resurssivajetta on viimein saatu hallintaan, olisi tärkeää keskittyä laatuun.

Tämä tarkoittaa laajempaa yhdessä tekemistä kuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa, jotta kaavoituksen, liikenneväylien ja koulujen ratkaisuihin voi aidosti vaikuttaa.

On kestävämpää valita halvimman ratkaisun sijaan se, mikä on paras myös 5 ja 20 vuoden päästä.

Pidän tärkeänä sitä, että kaavoituksessa, infran rakentamisessa sekä talonrakennuksessa pidetään myös yksityinen vaihtoehto rinnalla.

Tämä tasaa investointipainetta ja tuo ketteryyttä asioiden läpivientiin. Tärkeää on myös se, että infrapanostukset tuloutuvat nopeasti.

UUDET valtuutetut pääsevät jatkamaan Nuukailua ja Keusoten säästöohjelmaa.

On iso valinta, miten ja minne kunta kasvaa jatkossa ja mihin kunnalla on ylipäätään varaa panostaa.

Röykässä palveluverkko kestää lisäkuormituksen ja Kirkonkylällä on tärkeää saada uusia asuinalueita työn alle Keskon jättihankkeen takia.

Klaukkalan kehätien yritysalueet pitää myös saada etenemään. Lupaharkinnan helpotus luo mahdollisuuksia haja-alueen rakentamisen elpymiselle.

Vaaleissa Sinä valitset päättäjät, jotka näitä päätöksiä yhteistyössä tekevät.

Jos valitsemme oikein, 2020-luvun Nurmijärvi kasvaa kestävästi laatuun keskittyen.

On tärkeää kasvaa niin, että palveluverkko kestää menossa mukana.


Visa Tarikka,  kunnanvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen 29.5.2021