Jari Salminen: Kuntavaaleissa päätetään, onko Nurmijärvellä elinvoimaa?

Koronakriisi, sote-uudistus, väestön vanheneminen, muuttovoiton aiheuttama investointipaine ja kunnan velkaantuminen vaikuttavat kunnan talouteen. Tämä pakottaa uudistamaan kunnan toimintaa. Kuntavaaleissa äänestäjät – ainakin yrittäjä-äänestäjät – vaativat ehdokkailta ratkaisuja. 

Nurmijärvellä on nyt pakko ymmärtää nyt entistä paremmin, että kunta ei pärjää ilman menestyviä yrityksiä, jotka luovat työtä ja tuovat verotuloja. Kunnan on panostettava sekä yritys- että asuntotonttien kaavoittamiseen entistä enemmän. Yritysvaikutusten arviointi tulee olla jatkossa aina osa päätöksentekoprosessia. Lisäksi kunnan julkiset hankinnat pitää valjastaa entistä paremmin kehittämään yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

Koronakriisissä kunnat ja yritykset tiivistivät yhteistyötään eri puolilla Suomea. Tästä kannattaa pitää kiinni. Jos yrittäjyydelle on esteitä, yritykset muuttavat parempaan paikkaan tai yrittäjä luopuu yrityksestä ja lähtee muihin töihin. 

Kevään kuntavaaleissa päätetään Nurmijärven elinvoimasta ja siitä, miten alueen yrittäjien näkemykset otetaan huomioon. Valmistaudumme vaaleihin tilanteessa, jossa kuntien talous eri puolilla maata on vakavissa vaikeuksissa: vuoden 2018 tilinpäätökset osoittivat tappiota kahdessa kolmasosassa kuntia, vuonna 2019 tappiota teki kunnista jo kolme neljästä. Lisäksi kunnat ovat ennätyksellisen velkaantuneita. Samaan aikaan kuntien lakisääteisten tehtävien määrä noussut yli 800:aan. 

Nurmijärvellä pitää tunnistaa ja tunnustaa alueen pienten ja keskisuurten yritysten merkitys ja luoda edellytykset kehittyvälle yritystoiminnalle. Vain niin kuntamme kilpailukyky säilyy ja paranee.

Klaukkalan yrittäjät ry

Jari Salminen

puheenjohtaja