Valtuustoaloite keskeisten ulkoilu- ja matkailualueiden pysäköinnin ym. järjestelyjen kehittämiseksi

Nurmijärvellä on monia luonto- ja virkistyskohteita, jotka keräävät kävijöitä oman kunnan lisäksi myös lähikunnista. Voimassa oleva kuntastrategiamme korostaa myös ulkoilukohteidemme saavutettavuutta ja luontokohteiden esilletuontia. Kulunut korona-aika on saanut ihmisiä ulkoilemaan entistä enemmän, mikä on tuonut esiin myös tarpeita parantaa mm. näiden ulkoilukohteiden pysäköintijärjestelyjä, niiden opastuksia ja roska-astioita koskevia näkökohtia.

Esimerkiksi Myllykoskella on nyt pysäköity urakalla myös Siippoontien varteen ja Kuhakoskella tilanne on kärjistynyt selvimmin. Kuhakoskella tilanne on ajautunut maanomistajien ja yksityisteiden ongelmaksi, kun ihmiset pysäköivät yksityisten ihmisten pihoihin ja mm. Sahamäen alueen yksityisteille, kumpikaan ei ole soveliasta eikä turvallista. Saamani tiedon mukaan Sahamäenkujan varren ja Valkjärventien maanomistajat neuvottelevat mielellään maanomistuksesta alueella, jos se auttaisi pysäköintiongelman ratkaisemisessa. Kuhakoskella ei ole myöskään roska-astioita, joten virkistyskohteen siistinä pito jää lähiasukkaiden vaivan ja omien roskistensa varaan.

Esitän siis, että kunta selvittää keskeisten virkistysalueiden (mm. koskialueet, Sääksin uimaranta, Taaborinvuori, tuleva Isosuon virkistysalue ym.) osalta pysäköintijärjestelyjen, niihin liittyvien opastusten ajantasaisuuden (esim. Kuhakoski-Keudan parkkialue) ja riittävien roska-astioiden saatavuuden ja tyhjentämisprosessin toimivuuden, jotta edellä mainitut parkkialueet ja luontokohteet pysyvät siistinä. Asioiden selvittämisen jälkeen ohjelma parannuskohteista hyväksytään teknisessä lautakunnassa ja pienemmät asiat voidaan hoitaa myös normaalina alueiden kunnossapitona. Lopulta toteutus tapahtuu kiireellisyyden mukaan Nuuka-ohjelman sallimassa aikataulussa kuntastrategian toteutusta tukien.

Paikkojen pysyminen siistinä ja helppo saavutettavuus ovat osa sitä positiivista kuntakuvaa, mitä kunnan sisällä ja kunnassa vieraillessa halutaan liikkujille luoda. Kun kunta tietoisesti panostaa matkailun merkityksen kasvamiseen, myös sitä tukevat asiat pitää olla kunnossa.


Nurmijärvellä 28.4.21,

Visa Tarikka (kokoomus)