Inka Utriainen:

Terveempää huomista

Ihmiset arvostavat onnellisuutta, hyvinvointia ja terveyttä enemmän kuin mitään muuta. Niitä ei toivota vain itselle, vaan myös lähimmäisille ja muille kanssaihmisille. Hyväosaisuus näissä asioissa ei rakennu pelkkiin sykevöihin ja älysormuksiin. Pohjimmiltaan taustalla ovat sosioekonomiset seikat, geenit, ympäristö, elintavat ja lopulta ihan pelkkä sattumakin. Terveys ei ole pelkkää sairauden puutetta. Terveeksi itsensä kokevalla on riittävä toimintakyky, tunne omasta pärjäämisestä ja elämänhallinnasta, aistit toimivat tarpeeksi hyvin ja elämä on kivutonta. 

Nurmijärveläinen erikoislääkäri Inka Utriainen on ehdolla aluevaaleissa numerolla 230.
"Sairauden hoitaminen on muutakin, kuin parantamista ja terveyden palauttamista." kertoo erikoislääkäri Inka Utriainen

Sairauden hoitaminen on muutakin, kuin parantamista ja terveyden palauttamista. Hoitamista on myös sairauden oireiden lievittäminen, sairauden etenemisen hidastaminen, paremman olon mahdollistaminen ja lohduttaminen. Tätä me jokainen ansaitsemme ja sitä terveydenhuoltojärjestelmän kuuluu tuottaa kaikkien saataville. 

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä perusarvoja. Näiden toteuttaminen potilaiden hoidossa vaatii tarvittavat aika- ja välineresurssit, moniammatillista yhteistyötä sekä toimivat palvelupolut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Terveydenhuollon resurssit eivät varmaan koskaan tule olemaan tarpeeksi kattavat. Lääketiede kehittyy koko ajan ja väestön palvelutarpeet kasvavat. Rajallisten resurssien puitteissa toimittaessa joudutaan aina, valitettavasti, tekemään priorisointeja eli asettamaan hoidettavia asioita kiireellisyysjärjestykseen. Jonkun asian hoitaminen voi tarkoittaa toisen hoidon lykkääntymistä.

Poliittisten päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattiryhmien välillä ei aina ole ollut rakentavaa dialogia ja yhteistä näkemystä siitä, miten ihmisille tuotettaisiin parasta mahdollista terveyshyötyä. Toisaalta päätöksentekojärjestelmän kuuluukin olla sellainen, että viranhaltijoiden linjaukset hyväksytään tai hylätään demokraattisesti valittujen päättäjien toimesta eli niiden, jotka äänestäjät ovat valtuuttaneet asioitaan hoitamaan. 

Meillä on nyt käsillä suuria päätöksiä, kun soteuudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisen kuntien vastuulta hyvinvointialueille. Toivon todella, että mahdollisimman moni käyttäisi äänioikeuttaan.

Inka Utriainen
erikoislääkäri
aluevaaliehdokas (Kok)
​Nurmijärvi
Keski-Uusimaa