Riina Mattila: Mitä lastensuojelu on?

Kun kerron, että olen työskennellyt lastensuojelussa 25 vuotta, yleensä reaktio on, että ”vau” tosi kauan. Työtäni pidetään vaikeana, haastavana ja surullisena. On se sitäkin, mutta sitäkin enemmän se on miettimistä, kokeilemista ja onnistumisen iloa. 

Riina Mattila on Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen. Hän on kokenut lastensuojelun ammatilainen.
Riina Mattila on Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen. Hän on kokenut lastensuojelun ammatilainen.

Usein kysytään myös, että mitä se lastensuojelu tekee? Lastensuojelu tarkoittaa monelle vain huostaanottoa ja se on tosi pelottava asia. Tämän takia päätin kirjoittaa mitä työn oikeasti on. Mitä ja miksi toimimme niin kuin toimimme?

Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat päivittäin haasteita ja ongelmia. Korona-aika ei ole helpottanut tilannetta. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet jo muutenkin vaikeuksissa olevissa perheissä. Perheväkivalta ja huoltoriidat myös. Elokuussa koulujen alkamisen kynnyksellä odotamme tietoa siitä, miten lapset ovat suoriutuneet kotona oppimisesta. Uusi-normaali ja arki alkaa ensi viikolla monissa lapsiperheissä. Onko arkirutiini helpotus tai haaste? Sitä emme vielä tiedä.

On mahdollista, että osan lasten palaminen päivähoitoon ja kouluun herättää viranomaisissa erilaisia huolia. Niistä keskustellaan vanhempien kanssa. Mikäli huoli ei keskustelussa poistu, viranomaisen tulee tehdä lastensuojeluilmoitus (virkavelvollisuus). Ilmoituksen tekemisestä tulisi kertoa lapsen huoltajalle/vanhemmalle, paitsi silloin, jos epäillään rikosta. Mikäli lapsi tai vanhemmat itse pyytävät apua perheen tilanteeseen, tehdään yhteydenotto sosiaalihuollon palvelluiden järjestämiseksi perheelle.

Yhteydenotot ja ilmoitukset tulee käsitellä 7 arkipäivän aikana, aluksi tehdään ensiarvio tilanteesta. Mikäli tilannetta pitää selvittää enemmän, avataan palvelutarpeen arviointi. Arvioimiseksi on aikaa enintään kolme kuukautta. 

Lapsiperheille on tarjoilla laajasti tukitoimia ilman perhesosiaalityötä tai lastensuojelua. Perheet voivat saada nimettömästi ohjausta ja neuvontaa päivystysnumeroista, jotka palvelevat 24/7. Perhesosiaalityön ja lastensuojelun palveluita tarjotaan asiakkuudessa oleville lapsille ja perheille perheelle tehdyn suunnitelman mukaisesti. Nämä palvelut ovat perheelle vapaaehtoisia ja lastensuojelussa myös maksuttomia.  

Mitä jokaisen vanhemman tulisi tietää perhesosiaalityöstä ja lastensuojelusta?

1.     Perhesosiaalityö ja lastensuojelu ovat palvelut, joiden tehtävä on auttaa ja tukea lasta ja perhettä.

2.     Lapsiperheillä on oikeus saada ohjausta, neuvontaa ja apua. Perheellä on oikeus tietää, mistä viranomaiset ovat huolissaan ja miten tilannetta selvitetään.

3.     Perheellä on oikeus tietää, onko lapsella lastensuojelun palveluissa asiakkuus ja kuka on lapsen omatyöntekijä eli lapsen asioista vastaava työntekijä

4.     Perheellä on oikeus kieltäytyä palveluista, mikäli kokee, ettei ehdotettu palvelu sovi tai palveluun ei voida sitoutua

5.     Perheellä on oikeus tulla kuuluksi omassa asiassa ja esittää toivomuksia tilanteen muuttamiseksi

6.     Perheellä on oikeus tukihenkilöön tai avustajaan prosessin aikana

Viranomaisilla on lainmukainen velvollisuus:

1.     Selvittää kaikki yhteydenotot ja lastensuojeluun tehdyt ilmoitukset riippumatta siitä, ovatko ne perusteltuja tai tehty esim. kiusaamistarkoituksessa

2.     Ilmoittaa aina lapsen huoltajille jos lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus

3.     Kertoa, että lapsi otetaan asiakkaaksi ja aloitetaan suunnitelmallinen työ lapsen ja perheen kanssa tilanteen parantamiseksi.

Ja lopuksi vielä tärkeä asia, mikä joskus herättää kysymyksiä: lastensuojelussa ei ole mahdollista ratkaista lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasioita. Mikäli huoltoriita vahingoittaa lasta (esim. psyykkisesti), silloin siitä tulee lastensuojeluasia, jossa tuetaan lasta prosessissa, mutta ei ratkaista riita-asiasta muuten. Lastensuojelu ei myöskään toimeenpane oikeuden päätöksiä vaan sen hoitaa aina haastemies.

Jokainen päivä lastensuojelutoimistolla on erilainen. Lastensuojelussa koetaan onnistumisen iloja, kun lapset ja perheet eivät tarvitse enää meidän tukeamme. Työmme luo hyvinvointia ja tasa-arvoa lapsiperheissä, antaa mahdollisuuksia parempaan arkeen tulevaisuudessa. Ja on kiva tavata entisiä asiakkaita, joista on tullut vastuullisia aikuisia, hyviä vanhempia omille lapsille.

Riina Mattila, 8.8.2020.