Mielipide: Keusoten Oy Apotiin Ab osakkaaksi liittyminen

Keusoten päättäjät ovat paljon vartioina kun äänestivät Keusoten Oy Apotti Ab osakkaaksi liittymisestä. Päätös ei ole helppo ja tietoa on joutunut hakemaan useasta eri paikasta kokonaiskuvan ja riskit kartoittamisen varmistamiseksi.  Mikä potilastietojärjestelmän  vaihtoehdoista on sopivin Keusotelle, jopa  tuleviksi vuosikymmeniksi? Mikään kolmesta vaihtoehdoista ei ole ehdottoman paras vaihtoehto, kaikissa on omat haasteensa.

Näkemyksiemme mukaan on parasta kilpailuttaa potilastietojärjestelmä uudestaan eikä valita 7-vuotta sitten aloitetun kilpailutuksen voittanutta vaihtoehtoa käyttöön. Tietotekniikka kehittyy jatkuvasti ja Suomesta on hyviä esimerkkejä toimivista potilastietojärjestelmistä.

Syitä, joiden takia emme äänestä Apotin puolesta, ovat Apottiin liittyvät haasteet kokonaistaloudellisuudessa, käytettävyydessä sekä käyttöönotettavuudessa. Apotin käyttäjäkokemus on ollut keskiarvoltaan huono (mm. Käyttäjien kokemukset ja Apotin saamat heikot arvosanat Vantaalla käyttäjiltä). Apotti ei ole pystynyt ainakaan vielä kehittämään potilastietojärjestelmäänsä toimivampaan suuntaa. Niinpä järjestelmän jäykkyys ja vaikeus eivät poistu jatkossakaan ja asiakaspalvelussa ei tulla todennäköisesti pääsemään samalla tasolle kuin nykyisiä järjestelmiä käyttäen. Lääkäreitä kuormittaa myös eReseptikekuksesta manuaalisesti haettavat lääkitystiedot rakeisista, vaikealukuisista tiedostoista. Näistä syistä Apottia käyttävien lääkäreiden toiminta on alle 80 % aikaisemmasta tasosta eli he voivat ottaa tunnissa noin yhden potilaan vähemmän kuin aikaisemmin eli 3 sijaan 2 potilasta tunnissa. Ilman lisäresurssien palkkaamista ainakin käyttöönottovaiheeseen, aiheutetaan pidempiä jonoja terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolle tai Keusoten pitää ostaa yksityiseltä sektorilta lääkäripalveluita. Tämä on iso kustannuserä laajalle Keusoten alueelle ja saattaa aiheuttaa palvelutason laskua.

Itse potilatietojärjestelmän hankkiminen on suuri kustannuserä Keusotelle. Tämä hetkisillä tiedoilla hinta on 115 –120 miljoonaa euroa 10 vuodessa. Apotin osakkeenomistajat saattavat joutua tulevaisuudessa maksamaan myös tietojärjestelmän kehittämiskuluja tai lisäämään takuita. Tässä kuntien huonossa taloudellisessa tilanteessa summat ovat suuria eikä Korona-viruksen aiheuttamat lisäkustannukset ja verotulojen vähentyminen auta tilannetta.

Nykyinen Keusoten 16 eri ohjelman malli ei ole toimiva ja mielestämme järkevintä olisi kilpailuttaa hankinta uudelleen. Tietotekniikka muuttuu ja markkinat kehittyvät koko ajan. Vaihtoehtoja on tänä päivänä markkinoilla, myös suomalaisia. Uudella kilpailutuksella olisimme voimme saada nykyaikaisen, toimivan ja mahdollisesti edullisemman ratkaisun. Uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä pitäisi rakentaa suomalaista lainsäädäntöä kunnioittaen, sen tulisi olla ketterä ja helposti muokattavissa lakien muuttuessa.

Kilpailutuksessa voidaan hyödyntää aikaisempaa tietoa ja lisätä tulevaisuuden tarpeitamme asiakas- ja potilastietojärjestelmälle. Voimme tehdä kilpailutuksessa yhteistyötä Uudenmaan kuntien kanssa, jotka eivät liity Apottiin vaan jättäytyivät ulkopuolelle kuten viimeksi Espoo teki. Yhteistyöstä olisi voitu saada kustannuksissa säästöä sekä kilpailutuksen sisältöön ja osaamiseen liittyviä hyötyjä.

Me allekirjoittaneet olemme ehdottomasti Apottiin sitoutumista vastaan ja uudelleen kilpailuttamisen kannalla. Näin pystymme mielestämme parhaiten tarjoamaan Nurmijärven kuntalaisille palvelutason säilymisen, kokonaistaloudellisen vaihtoehdon sekä mahdollisuuden nykyaikaiseen ja toimivaan potilastietojärjestelmään.

Virpi Räty

Keusoten hallituksen jäsen

Kristiina Hakala

Keusoten valtuuston jäsen

Riina Mattila

Keusoten valtuuston jäsen

Juhani Vuorisalo

Keusoten valtuuston jäsen


Huhtikuu 2020