Valtuustoaloite jätettiin 24.2.2021, sen takana on kunnanvaltuutetut Tarleena Takalo-Eskola, Virpi Räty ja Riina Mattila.

Valtuustoaloite: 

Klaukkalan Isoniitun ja Luhtajoen ympäristön ulkoilu- ja virkistysalueen turvaaminen ja kehittäminen

Isoniitun-Luhtajoen alue (peltoalue Isoniitun koululta Mäntysaloon) on Klaukkalan keskeinen ulkoilualue, joka palvelee suurta joukkoa klaukkalalaisia sen ollessa helposti saavutettavissa niin Klaukkalan keskustan kuin Mäntysalonkin suunnalta. Alue toimii merkittävänä virkistys- ja ulkoilualueena niin kävelijöille, juoksijoille, pyöräilijöille kuin hiihtäjillekin. Alueella on myös käyttämätöntä kehittämispotentiaalia nykyistä puistomaisemmaksi ja yhteisöllisyyttäkin edistäväksi ulkoilu- ja virkistysalueeksi.

Alueen kautta tulee kulkemaan tulevaisuudessa tieyhteys Klaukkalan kehätien ja keskusta-alueen välillä. Tästä syystä ulkoilu- ja virkistysalueen osittainen siirtäminen vesitornin, Kirkkotien ja Mäntysalon väliin sekä alueen kehittäminen on ajankohtaista, jotta uusien liikenneyhteyksien jälkeen myös ulkoilumahdollisuudet alueella säilyvät edelleen hyvinä ja aluetta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.

Aloitteessamme haluammekin
1) turvata monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien säilyminen ja kehittäminen alueella
sekä
2) kehittää aluetta nykyistä monipuolisemmaksi puistomaiseksi liikunta- ja virkistysalueeksi.

Klaukkalassa ei ole tällä hetkellä monipuolista toimintapuistoa eikä keskusta-alueella ole rengasmaista ulkoilureitistöä. Tälle Isoniitun ja Mäntysalon väliselle alueelle on hyvät mahdollisuudet kehittää rengasmaisia kävelyreittejä nykyisen ison kulkuväylän yhteyteen. Tämä monipuolistaa yhden yksittäisen ulkoiluväylän kokonaiseksi ulkoilureitistöksi. Sivureitit (esim. peltoalueen metsänreunassa kulkien) voivat olla keskusreittiä selkeästi kapeampia, osin polkumaisia, ja niiden toteuttamismahdollisuuksia suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Reittivaihtoehtoja voidaan tutkia myös nykyisen pääväylän sillan kohdalta Kirkkotien- Purotien puoleisen pellon ympärille. Toinen silta joen yli lisäisi vielä enemmän mahdollisuuksia rengasreitistöön.

Aluetta tulee kehittää liikkumisen lisäksi puistomaiseksi ympäristöksi, jossa olisi esim. nurmikko- ja piknik-alue terasseineen, kiinteine pöytineen ja penkkeineen. Kyseessä voi olla esim. ”Lande”- puisto, johon voidaan istuttaa joitakin kirsikka- tai omenapuita sekä perustaa mahdollisuuksien mukaan viljelypalsta-alue.

Alueen kehittämismahdollisuuksia pohditaan yhdessä maanomistajien kanssa ja kuntalaisia voidaan osallistaa alueen suunnittelussa. Toteuttamisratkaisut tehdään Nuuka-hengessä osin myös talkootyönä yhteisöllisesti mm. yhteistoiminnassa asukasyhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Rahoituksessa hyödynnetään hankerahoitusta tai avustuksia.

Esitämme, että Klaukkalan Isoniitun ja Luhtajoen ympäristön ulkoilu- ja virkistysalueen kehittämistä selvitetään ja toteuttamiskelpoiset ideat toteutetaan mahdollisimman pikaisesti.


Klaukkalassa 22.3.2021

Tarleena Takalo-Eskola, Virpi Räty, Riina Mattila.