Valtuustoaloite jätettiin 23.9.2020, sen takana on kunnanvaltuutettumme Virpi Räty, Tarleena Takalo-Eskola, Visa Tarikka, Joona Suomi, Riina Mattila, Kirsi Lompolo, Markku Jalava, Jari Salminen ja Jussi Malkamäki sekä kunnanvaltuutettuja muista puolueista.

Valtuustoaloite: 

A2-kielen opiskelun turvaaminen Nurmijärvellä

Nykyisissä taloudellisesti haastavissa olosuhteissa Nurmijärven kunnassa joudutaan pohtimaan tarkasti, mitä ei-lakisääteisiä palveluita pystytään ylläpitämään. Koulutuksen osalta on erittäin tärkeää, ettei opetuksen tuntikehystä jouduta nykyisestä leikkaamaan ja sitä kautta suurentamaan opetusryhmiä. Moni ei-lakisääteinen palvelu on lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta merkityksellinen, näistä esimerkkinä A2-kielen opiskelumahdollisuus ja sitä kautta saavutettava monipuolinen kielitaito. Ilman A 2-kielen tarjontaa emme myöskään erottuisi eduksemme houkuttelevana koulutuskuntana lapsiperheille.
Allekirjoittaneet esittävät, että A2-kielten opetus olisi ensisijaisesti pyrittävä säilyttämään lähiopetuksena perusopetuksessa kunnassamme. A2-kielen turvaamiseksi on myös hyvä selvittää vaihtoehtoisia A2-kielten opetustapoja.            ( Näitä voitaisiin hyödyntää myös tarvittaessa mahdollisina poikkeusaikoina väliaikaisesti ) Allekirjoittaneet esittävät, että kevääseen 2021 mennessä tutkitaan ja selvitetään erilaisia vaihtoehtoisia A2-kielen toteuttamistapoja kuten erilaisia etäopetus/hybridimalleja. Lisäksi kartoitetaan opetusmateriaalisen soveltuvuutta ja opetusmateriaalin kehittämismahdollisuuksia sekä analysoidaan kustannuksia sekä toiminnan vaikuttavuutta. Johtopäätösten jälkeen harkitaan etäopetusluvan hankkimista A2-kielten opettamiseen sekä valtionapua tämän opetusmallin kehittämiseen niin opetustekniikan kuin -materiaalinkin osalta. Näin voisimme turvata A2-kielten opetuksen säilymisen Nurmijärven kunnassa tulevaisuudessakin.

Virpi Räty (kok.)

Tarleena Takalo-Eskola (kok.)

Visa Tarikka (kok.)

Joona Suomi (kok.)

Riina Mattila (kok.)

Kirsi Lompolo (kok.)

Markku Jalava (kok.)

Jari Salminen (kok.)

Jussi Malkamäki (kok.)

Kalle Mustonen (kesk.)

Sirpa Rantala (kesk.)

Jerry Latva (sd.)