Riina Mattila: Isoin päätös tehdään lopuksi – napinpainalluksella

Kunnanvaltuustokautta 2017-2021 on jäljellä enää ¼ osa. Kauden vaikeimmat valinnat ovat kuitenkin vasta edessä. Tulemme vaalikauden lopussa tekemään päättämään kunnan palveluverkosta. Olemme päättäneet monista asioista mm. kiintiöpakolaisista ja päivähoitopaikoista. Keskustelu on välillä käynyt hyvinkin kuumana.

Palveluverkkotyöllä on tavoitteena löytää optimaaliset palvelut kunnan asukkaille. Tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa, koska elämme muutosten ja kriisin keskellä eikä tulevaisuutta ole helppo ennustaa ja palveluiden tarpeet ovat moninaisia. Kunnan palveluverkko-työtä on tehty suunnitelmallisesti. Luottamushenkilöt ovat osallistunut suunnitteluun lautakunnissa, valtuustoseminaareissa, asukastilaisuuksissa. Tällä hetkellä on varma se, että kunnan asukkaiden ikähaitari tulee muuttumaan radikaalisti. Lapsia ja nuoria on vähemmän, ikäihmisiä enemmän. Onnistuneella kaavoituksella ja rakentamisella voidaan vaikuttaa jonkin verran tilanteeseen. 

Palveluverkkouudistuksen tärkein tehtävä mielestäni on palveluiden saatavuuden varmistaminen kuntalaiselle. Toimivat ja laadukkaat lähipalvelut sekä turvallisuus ovat hyvinvoinnin ja viihtyvyyden alusta. Meidän pitää enemmän miettiä työssä olevien kuntalaisten tukemista. Työllä luodaan kunnan taloudellinen hyvinvointi. Pitää tarttua asukkaiden palautteeseen, tehdä tarvittavia muutoksia, että työikäiset pysyvät kunnassa ja heitä muuttaisi meille lisää.

Nurmijärven kunnan päivähoitopalvelut ovat tähän saakka tarjonneet hoitopaikan kaikille halukkaille. Vaikka subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin, Nurmijärvi mahdollisti paikan kaikille tarpeen mukaan. Mikäli päivähoitomitoitus muuttuu tällä vaalikaudella 1/7 entisen 1/8 sijan, olemme tilanteessa, ettei kaikille lapsille ehkä tarjota päivähoitopaikkaa. Itse kannatin äänestyksessä mahdollisuutta ottaa kunnallisen päivähoitoon lapsia mitoituksella 1/8 (joka oli normi yksityisissä päiväkodeissa), koska mielestäni meidän tulee mahdollistaa vanhempien työssäkäynti tai päivähoitopalvelut esim. lastensuojelullisin perustein. Äänestyksessä käytettiin hyvinkin värikästä kieltä normin muuttamisesta isommaksi ja peräänkuulutettiin muita vaihtoehtoja, joita ei kuitenkaan esitetty. Syksyllä 2020 olemme Klaukkalassa todennäköisesti tilanteessa, ettei paikkoja riitä kaikille ja viimeistä nyt olisi tarpeen kertoa ne vaihtoehdot, joita toivottiin. Olen aikaisemmalta koulutukselta lastentarhaopettaja. Myös lastensuojelun ammattilaisena ymmärrän hyvin isojen ryhmien haasteet lapsille ja aikuisille.  

Kunnan tuleva kouluverkko on ratkaistava eikä siinä todennäköisesti voida olla yksimielisiä. Nyt on esitetty alustavia kriteereitä/laskelmia asian ratkaisemiseksi. Asiaan vaikuttavat mm. nykyisten koulujen kunto ja sijainti. Lukio-asioissa on pakko päästää ratkaisuun. Olen varma, että henkilökohtainen päätös syntyy esittelyjen ja keskusteljen aikana. Yhtenä ajatuksena esitän, että myös isojen taajamien kouluverkkoa olisi syytä tarkista eikä keskittyä vaan pienten kyläkoulujen tilanteeseen.

Hyvinvointilautakunnan jäsenenä pidän tärkeänä, että kuntalaisten hyvinvointiin panostetaan jatkossakin riittävästi. Odotan perinteisten palveluiden edustajilta rohkeita ja räväkkäitä ehdotuksia palveluiden elävöittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Korona ja etäpalvelut ovat tähänkin tuoneet uusia avauksia. Hyvinvointipalveluiden kehittämiseen tulee enemmän ottaa mukaan kolmannen sektorin edustajat, joita toimii kunnassa runsaasti.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat toimineet kunnassa moitteettomasti pienellä budjetilla. Palveluverkkouudistuksessa pitää arvioida niiden palveluiden riittävyys ja toiminta ottaen huomioon, että koronavirus tapaisia epidemioita voi esiintyä jatkossakin.

Hyvän palveluverkkotyöhön tarvitaan jokaisen näkemystä, joten ota rohkeasti yhteyttä ja kerro, millainen palveluverkko pitäisi mielestäsi olla…


Riina Mattila  20.5.2020

#palveluverkko #kunnanvaltuutettu #hyvinvointilautakunta