Mattila, Vuorisalo: Alaikäisten pahoinvointiin ja rikollisuuteen tulee puuttua ajoissa ja ennalta ehkäisevästi

Vuonna 2020 ja 2021 päätetään kunnan ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden (Soten) palveluverkosta. Molemmat vaikuttavat tulevaisuudessa olennaisesti jokaisen kuntalaisen arkeen. Yhtensä isona kokonaisuutena ovat lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Niihin on syytä panostaa. 

Kunnan alaikäisten lasten ja nuorten pahoinvointi ja rikollinen käyttäytyminen on kasvussa. Isompien taajamien pienen osan nuorten tilanne on ollut poliisin ja lastensuojelun viranomaisten huolen aiheena jo muutaman vuoden.

Nurmijärven lastensuojeluilmoitusten syynä vuonna 2019 ja 2020 ovat olleet eniten alaikäisten päihteiden käyttö, väkivaltainen käytös, aggressiivisuus ja rikollisuus. Sen lisäksi alaikäisiä kuormittavat vanhempien runsas päihteiden käyttö, perheväkivalta, perheristiriidat, vanhempien jaksamattomuus ja psyykkinen huonovointisuus. (Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2019 yhteensä 1238 ja alkuvuonna 2020 yht. 495)

Useat alaikäiset kärsivät itsekin masennuksesta ja psyykkisestä huonovointisuudesta.  He ovat joutuneet kokemaan liian usein fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa. 

Poliisin mukaan nuorten huumeiden käyttö on lisääntynyt. Päihteitä käyttävät jopa alakoulun lapset. Käyttäjät ovat yleensä aivan tavallisia nuoria, joiden koulunkäynti alkaa käytön myötä kärsiä. Riskinä on joutua syrjäytymiskierteeseen, jota on vaikea katkaista.

Nuorten tekemät rikokset eivät ole vähentyneet. Omaisuuteen liittyvät rikokset ovat nousussa, eivätkä koulutkaan ole välttyneet vahingonteoilta, vaikka tilastoihin ei laskettaisikaan tahallaan sytytettyjä tulipaloja.

Alkanut kesäloma ja rajoitukset ovat riskinä pahoinvoinnin ja rikollisen käyttäytymisen lisääntymiselle. Nuorten rikollisuuteen ja päihteiden käyttöön on syytä puuttua jokaisella aikuisella.

Valtuustossa on tehty kaksi aloitetta tilanteen puuttumiseksi, mutta huomattavia muutoksia ei ole saatu aikaiseksi. Aloitteiden käsittely on valitettavan hidasta. Marraskuussa teimme mm. aloitteen nuorille suunnattujen päihde- ja mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Viimeisen tiedon mukaan asioita on kyllä pohdittu, mutta mitään konkreettista ei ole saatu aikaiseksi. Tällaisten asioiden pitäisi edetä viipymättä, koska kyse on nuorten tulevaisuudesta, hyvinvoinnista sekä kunnan vetovoimasta lapsiperheille turvallisena kasvuympäristönä.

Uudessa palveluverkossa tarvitsemme ketteriä ja liikkuvia palveluita alaikäisten tukemiseksi. Esimerkiksi chat-tukea, liikkuvia päihde ja mielenterveyspalveluita. Nykyinen palvelutaso on riittämätön. 

Hyvä uutinen on, että oppilashuollossa on tänä kesänä terveydenhoitajilla kesäpäivystys kaikkina työpäivinä, kunnan kuraattoreilla ja psykologeilla kolmena päivänä viikossa.


Kokoomuksen kunnanvaltuutetut     10.6.2020

Riina Mattila, johtava sosiaalityöntekijä

Juhani Vuorisalo, rikosylikomisario

#nuortenpalvelut #keusote