Fiksuja ja vaikuttavia ilmastotoimia

Tavoitteenamme on hiilineutraali Nurmijärvi viimeistään vuonna 2035. Ilmastonmuutos on aikamme suu- rin ympäristöhaaste, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia tulevien sukupolvien elämään. Me kokoomuksessa kannamme vastuumme ja edistämme järkeviä ilmastotoimia, joissa otetaan huomioon taloudellinen, ympäris- töllinen, sosiaalinen ja terveydellinen ulottuvuus.

Suomi on valtiona asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Nurmijärvi on vähintään yhtä kunnianhimoinen ja asettaa tavoitteekseen olla hiilineutraali kunta viimeistään vuonna 2035. Ilmastovai- kutukset arvioidaan kunnan kaikessa päätöksenteossa. Edistetään ilmastotoimia asumisessa ja liikenteessä. Selvitetään kaukolämmön laajentamismahdollisuuksia. Vahvistetaan kunnan roolia uusien rakennusten lämmitysmuodon valintaan, sekä olemassa olevan rakennuskannan lämmitystapamuutoksiin liittyvässä ohjauk- sessa ja neuvonnassa.

Järkevä tavoite ei ole liikkumisen tai autoilun vähentäminen, vaan nimenomaan päästöjen vähentäminen. Liikenteessä sovitetaan yhteen päästöjen vähentäminen ja sujuva liikkuminen.

Keinot? 

Vaikutusarviointia, tavoitteen asettaminen, neuvontaa ja ohjausta.

Nurmijärven kokoomuslaiset ajaa fiksuja ja vaikuttavia ilmastotoimia.
Nurmijärven kokoomuslaiset ajaa fiksuja ja vaikuttavia ilmastotoimia.