Juhani Vuorisalo: 

Turvallisuus – mihin voimme kunnassa vaikuttaa

Poliisin tilastot viime vuodelta on julkaistu. Turvallisuustilanteemme on heikentynyt. Erityisesti yksityisillä paikoilla tapahtunut väkivalta on lisääntynyt ja myös huumerikosten määrä on nousussa (NU 13.2).

Tilastojen perusteella syrjäytymiseen liittyvät ongelmat lisääntyvät ja johtavat helposti nuorten ja jopa lapsien ajautumiseen huumeiden pariin.

KORONATILANNE on kärjistänyt ongelmia, mutta turvallisuuteen liittyvät haasteet ovat syvemmällä yhteiskunnassa. Nämä haasteet keskittyvät sosiaalihuoltoon ja kouluihin.

Perheille ei ole saatavissa riittävästi tukea, nuorille ei ole saatavissa riittäviä tukipalveluja, eikä päihteiden väärinkäyttäjiä saada hoitoon, kun hoitopaikkoja ei ole. Opettajilla ei ole riittäviä toimivaltuuksia häirikköoppilaiden kanssa.

NYT olisi korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin. Ensinnäkin mieleneterveyspalveluiden saatavuutta pitää parantaa. Palveluja tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja viipymättä. Päihdekuntoutuspaikkoja pitää lisätä ja kouluihin pitää saada tarvittava määrä sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisia tukemaan ja ohjaamaan palveluihin sellaisia nuoria, jotka apua tarvitsevat.

Opettajia pitää tukea heidän koko ajan haasteellisemmassa tehtävässään. Työnantajan tuki on tarpeen, koska myös opettajiin kohdistuu monesti aiheetonta kritiikkiä, jolla pyritään vaikuttamaan heidän tehtäviensä hoitoon.

NÄIHIN palveluihin voimme vielä vaikuttaa, vaikka vaikuttaminen on Keski-Uudenmaan soteen liittymisen myötä vaikeutunut. Kunnan on valvottava etuaan, vaadittava riittävät palvelut ja ennen kaikkea seurattava tarkasti palveluiden toteutumista. Ennalta puuttuminen maksaa, mutta on huomattavasti halvempaa kuin jälkien korjaaminen.

POLIISIEN määrään kunta ei voi suoraan vaikuttaa. Rajalliset voimavarat pakottavat partioiden suuntaamisen sinne, missä tehtäviä on eniten. Ensisijaisesti meidän pitää yrittää vaikuttaa siihen, että lähipoliisimme toimisi vain Nurmijärven alueella, eikä hänen työpanostaan jouduttaisi jakamaan, kuten nyt. Tällä saataisiin paremmin tehoa irti moniviranomaisyhteistyöhön perustuvasta ankkuritoiminnasta, joka muuten toimii hyvin.

Juhani Vuorisalo, kunnanvaltuutettu 23.2.2021

"Turvallisuustilanteemme on heikentynyt." kirjoittaa Juhani Vuorisalo.