Kuntatalous kestävälle pohjalle

Ei veronkorotuksille, kyllä yrittämiselle ja työlle. Kokonaisveroastetta ei pidä nostaa. Haetaan aktiivisesti keinoja lisätä työllisyyttä kunnassa. Varmistetaan kaikessa päätöksenteossa yrittäjämyönteisyys. Paranne- taan paikallisten toimijoiden edellytyksiä menestyä kunnan kilpailutuksissa.

Leikkaukset ja kulukuri ovat edessä. Varmistetaan, että päätökset tukevat laadukkaiden palveluiden ylläpitä- mistä kaikille kuntalaisille. Huomioidaan heikommassa asemassa olevat ryhmät, luomatta päällekkäisiä erityispalveluita siellä missä palveluntarjoajia jo on.

Talouden seurantaa on edelleen kehitettävä. Keskustelua on jaksettava käydä myös kymmenien miljoonien hankkeista, silloinkin kun ne ovat epäseksikkäitä aiheita. Luodaan kunnalle tuloja kestävästi, leikataan viisaasti, eikä lamaannuteta kuntaa verotuksella.

Keinot? 

Hyvin hoidettu maankäyttöpolitiikka ja kaavoitus keskiöön. Esimerkiksi yri- tyksiä houkuttelevaa tonttitarjontaa on suunnitelmallisesti ylläpidettävä. Jaetaan kunnan hankkeet osiin niin, että myös paikallisilla yrittäjillä on mahdollisuus tarjota ja varmistetaan, että tieto hankinnasta saavuttaa yrittäjät.