Olennaisten palveluiden turvaaminen kunnassa

Turvataan kunnan palvelut tukemaan hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen. Kuntatalous on ajautunut ahtaalle. Turvataksemme kunnan tarjoamat palvelut joudumme entistä tarkemmin päättämään miten pal- velut toteutetaan. Joudumme myös pohtimaan mihin ei-lakisääteisiin palveluihin investoimme, että se kantaa hedelmää kuntalaisten hyvinvoinnin kasvuna – myös pitkällä aikajänteellä.

Edessä on hankalia päätöksiä. Joudumme leikkaamaan kunnan tarjoamia palveluita. Samalla varmistamme, että päätökset tehdään harkiten. Tehdään laadukasta vaikutusarviointia ja satsataan sinne missä sijoitus tuottaa ja tekee hyvää.

Pidetään huolta lapsista, nuorista, vanhuksista ja niistä jotka eivät itse siihen pysty. Erityisryhmät tarvitsevat eri- tyistä tukea. Teemme tiivistä yhteistyötä yli puoluerajojen pitääksemme nurmijärveläisten puolta Keusotessa, Keudassa, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa, Kiertokapulassa ja muissa kuntarajat ylittävissä toimieli- missä.

Kehitetään yhteistyötä myös yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Tuodaan järjestöt, seurakunnat ja muut kol- mannen sektorin toimijat yhteen. Yksin emme pärjää.

Keinot? 

Tarvitaan vaikutusarviointia, harkintaa ja yhteistyötä. Esim. palvelusetelin hyödyntäminen palveluiden hankinnassa.

Olennaisten palveluiden turvaaminen kunnassa on tärkeää.
Olennaisten palveluiden turvaaminen kunnassa on tärkeää.