Enemmän työpaikkoja, työssäkäyntiä ja yrittäjämyönteisiä tekoja

Vain elinvoimainen kunta voi maksaa palveluiden kulut. Nurmijärvi tarjoaa erinomaiset puitteet asua, viihtyä ja käydä työssä. Jokaisen työikäisen ja -kykyisen on taustaan katsomatta päästävä mukaan työmarkkinoille. Työpaikat on edellytys menestyvälle kunnalle. Me pyrimme lisäämään kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja parantamaan jatkuvasti yrittäjien toimintaedellytyksiä. Kunnan tulee esimerkiksi tarjota monipuolisesti yritystontteja valtaväylien varrelta.

Ei tietulleille. Moni kuntalainen käy muualla töissä. Varmistetaan sujuva työmatkaliikenne esim. rakentamalla sujuvia kiertoliittymiä liikenteen sumppukohtiin, kehittämällä joukkoliikennettä, kevyenliikenteenväyliä ja matkaketjuja. Hyvät yhteydet, koulut, asumisviihtyvyys ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä työssäkäyvien perheiden sijoittumiselle kuntaan. Työssäkäyntiä ei saa hankaloittaa tietullien tai verotuksen keinoin. Sujuva liikkuminen tulee huomioida päätöksenteossa. Hyvin hoidettu maankäyttöpolitiikka ja kaavoitus vahvistaa monin tavoin kunnan taloutta. Yrityksiä ja omakotiasujia houkuttelevaa tonttitarjontaa on suunnitelmallisesti ylläpi- dettävä ja asumisen kustannuksia hillittävä.

Sujuvat yhteydet tukevat myös paikallisia palveluita. Kunnan tulee jatkaa aktiivista yhteistyötä yrittäjien kanssa ja kehittää hankintaosaamista mahdollistamaan paikallisten palveluiden helpompi hankinta. Me sanomme kyllä uusille ajatuksille – riippumatta siitä keneltä ne tulevat. Kyllä uusille investoinneille. Kyllä yrittäjyydelle, uusille työpaikoille ja niiden mukanaan tuomalle elinvoimalle!

Keinot? 

Käynnistetään NUUKA-ohjelmalle jatkona REILU-ohjelma, jonka tavoitteena on ideoida ja käynnistää toimia jotka kasvattavat kunnassa työtä, työssäkäynnin edellytyksiä ja paikallisten yritysten kannattavuutta ja elinvoimaa!

Enemmän työpaikkoja, työssäkäyntiä ja yrittäjämyönteisiä tekoja
Enemmän työpaikkoja, työssäkäyntiä ja yrittäjämyönteisiä tekoja