Perheitä tuetaan - kaikenlaisia!

Ollaan turvallinen kunta elää, työskennellä, harrastaa, viihtyä ja voida hyvin. Lasten ja nuorten hyvinvointi turvataan tukemalla perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta. Ennaltaehkäisevä työ syrjäytymisen estämisessä alkaa jo lapsiperheiden palveluista. Onnistunut nuorisotyö auttaa jokaista löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Ikääntyneiden perheitä ja senioreita kannustetaan aktiiviseen, osallistavaan ja toimintakykyä vahvistavaan elämäntapaan, samalla kun varmistetaan heille turvallinen ikääntymistä kunnioittava hoito.

Meille kokoomuksessa on tärkeää investoida koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja sivistykseen. Turvallinen kotiseutu lähtee ennaltaehkäisevästä työstä, ja kun naapurustossa jokaisella on rooli yhteiskunnassa sekä kiinnostus oman alueensa asioihin. Hyvällä suunnittelulla tehdään edellytykset turvallisille naapurustoille. Puh- das luonto on Nurmijärvellä lähellä jokaista, pidetään siitä huoli.

Keinot? 

Nostetaan asia “Toimenpiteet tai päätösten vaikutukset turvallisuuden ja viihtyvyyden kasvattamiseksi” käsiteltäväksi jokaisen lautakunnan sekä kyläasian- neuvottelukunnan, vanhempainfoorumin ja muiden yhteistyöelinten agedalle.

Perheitä tuetaan - kaikenlaisia!
Perheitä tuetaan - kaikenlaisia!
Perheitä tuetaan - kaikenlaisia!
Perheitä tuetaan - kaikenlaisia!