Aluevaalit: Miten puolueet eroavat toisistaan?

Julkaistu 1/22 Nurmijärven kunnan tiedotuslehdessä. 

Teksti on kirjoitettu kokoomuksen nurmijärveläisten ehdokkaiden yhteistyönä.

Miksi nurmijärveläisen on tärkeää äänestää aluevaaleissa?

 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden toimivuus koskettaa jokaista nurmijärveläistä. On tärkeää tuoda nurmijärveläinen ääni esiin, kun päätöksenteko siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Meille kokoomuksessa on tärkeää, että päättäjät tuntevat kuntamme paikalliset erityispiirteet ja asukkaiden arjen tarpeet. Vain siten voimme yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa varmistaa parhaat mahdolliset palvelut tulevaisuudessa myös Nurmijärvellä.


Mikä erottaa puolueenne muista?

Asiantuntemus. Ehdokkaillamme on vankka käytännön kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäväkentällä. Meillä on tarjota lääkärin, lastensuojelun, vanhustyön, poliisin, opetuksen, juridiikan, it -osaamisen, hankintatoimen, rakentamisen, rahoituksen ja kunnallispolitiikan käytännön asiantuntijuutta.

Maakuntaverolle sanomme ei. Taloutta on hoidettava vastuullisesti, että voimme turvata esimerkiksi toimivan perusterveydenhoidon ja ikäihmisten asumispalvelut kunnissa.

 

Mikä on mielestäsi tärkein asia uuden aluevaltuuston tehtävälistalla?

 Varmistetaan, että asukkaiden tulee saada omilla alueillaan toimivat ja riittävät palvelut lähipalveluina. Meidän tulee estää hallinnollisten rakenteiden tarpeeton paisuminen.

Lisäksi tulee panostaa henkilöstön hyvinvointiin sekä kuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyöhön siten, että nurmijärveläisten hyvinvointi uudistuksen myötä paranee. Tehdään vastuullista ja taloudellista päätöksentekoa asukkaiden parhaaksi palvelutasoa vahvistamalla, ilmasto- ja päästövelvoitteita unohtamatta.