Riina Mattila: Löytöretki landelle

Nurmijärven kunnanvaltuusto käsitteli 20.5.2020 kokouksessa elinkeinopoliittista ohjelma 2020 - 2025. Uutena avauksen esitettiin matkailun kehittämistä, luonto- ja kulttuurikohteiden varaan perustuvan liiketoiminnan mahdollistamista. Kyseinen avaus on mielestäni erittäin ajankohtainen ja tulee tukemaan kunnassa jo toimivaa yritystoimintaa.

Nurmijärvi ei ole tällä hetkellä profiloitunut pääkaupunkiseudun matkailukohteena. Alue voisi luonnon-, historian- ja kulttuuritarjonnan takia olla vetovoimainen matkailukohde Uudenmaan asukkaille ja laajemminkin suomalaisille. Samanaikaisesti tarjoisimme matkailumahdollisuutta kansavälisille vieraille. Nurmijärvelle suuntautuva matkailu voisi tarjota yksilöllisesti suunniteltuja elämyksiä massaturismin sijaan. Tietyin edellytyksiin Nurmijärvi voisi kehittyä ryhmien ja yksilöiden elämysmatkailun kohteena. Kunnan infra ei ole nykyisellään vetovoimainen. Sitä pitäisi kehittää ja toimenpiteiden avulla tukea paikallista elinkeinoelämää ja palvelutarjonnan monipuolistamista.

Kesän 2020 kotimaan matkailu tulee kasvamaan ja Nurmijärven kunnan kannattaa panostaa juuri nyt kunnassa olevien kohteiden markkinointiin.

Nurmijärven potentiaalia osoitti HS kirjoitus pääkaupungin lähellä sijaitsevista kohteista, joita ei tunneta vielä tarpeeksi. Ensimmäisenä mainittiin Sääksin uimaranta, joka onki kuumana kesäpäivänä upea lomakohde.

Vaalikauden alussa valtuuston seminaarissa esitin ajastuksen, että matkailuun tulee mielestäni panostaa enemmän. Toivoin, että kunnan sivuilla olisi helposti löydettävissä esim. ”Päivä Nurmijärvellä” ohjelma.

Nyt kunnassa sijaitsevia kohteita löytyy kotisivuilla. Niitä olisi syytä systematisoida esim.  yksilömatkailijoille ja ryhmille sopiviksi teemamatkoiksi tuoden esiin historialliset kohteet ja tunnetut henkilöt sekä luonnon nähtävyydet. Meidän tulee käyttää paikallisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä tutkijoiden apua reittiohjelmien ja sisältöjen suunnittelemiseen.

Some-kanavien lisäksi olisi kysyntää pienikokoisille erillisille taskuoppaille kesä- ja talvikauden matkailusuosituksista ja paikallisista palveluista.

Itse tykkään todella paljon liikkua metsiin merkityillä ulkoilureiteillä, joita löytyy kunnassa useita. Tärkeä on, että löytyy helppoja ratoja pienten lasten perheille ja vaativampia kuntoilijoille. Lähivuosina opastettuja luontopolkuja on tulossa lisää. Luontopolkujen lisäksi kävelyreittejä voisi olisi merkattuna myös taajamien sisällä. 

Nurmijärven laaja ja tasokas kulttuuritarjonta pitää saada paremmin esille. Monikko on upea kulttuurikeskus, jonka nykyaikainen tekninen varustelutaso ei rajoita erilaisia esityksiä. Monikon käyttöä seminaari- ja tapahtumapaikkana pyritään lisäämään. Matkailukohteena se voisi onnistua paremmin. Taaborin ulkoilmatapahtumat ovat suosittuja. Alueen kunnostustyöt ja korjaukset ovat muuttaneet alueen vetovoimaisemmaksi.

Toivon, että Nurmijärvi tarttuu kaikkiin ehdotuksiin ja mahdollistaa vapaa-ajanyritysten tulon kuntaan. Hyvä esimerkki siitä on Klaukkalan Tornimäki, jossa kuntoportaiden vieressä pyörii nosturi maastopyöriä varten. Hieno lisäys ulkoalueen käytölle ja urheilutarjonnalle.

Nurmijärven kunnan kehitys on riippuvainen elinkeinoelämästä ja taloudesta, väestöstä, sosiaalisesta pääomasta sekä kulttuurisesta ilmapiiristä. Nämä kaikki ovat keskeiset vetovoimatekijät ja voimavarat Nurmijärvelle.

Riina Mattila 26.5.2020

#ylpeästilande #vetovoimatekijät #nurmijärvionilmiö