Vesa Pyy: Teknisten tukipalveluiden ostot hyvintointialueelle

"Oikein hyvä artikkeli! Palvelujen tuottamisessa pidän tärkeänä toimitilojen sijaintia, tilojen toiminnallisuutta, pitkää terveellistä elinkaarta sekä kustannustehokkuutta. Hyvinvointi alueen toimihenkilöihin ja hallinnollisiin viranhaltijoihin ei siirry teknistä osaamista henkilöiden mukana suoraan, vaan hyvinvointialueiden on itse tehtävä myös teknisten tukipalveluiden ostot. Jos ammattiosaajia valitaan mukaan valittuina luottamushenkilönä, osaaminen tulee hyödynnettyä alueella kustannustehokkaammin, kuin ostaa nämä ammattilaiset kokonaan ulkoa esim. kuntien Tilapalveluista.

Hyvinvointialueista muodostuu myös merkittäviä julkisia hankintayksiköitä eikä seinien tarve poistu mihinkään. Palvelujen alkaessa vuokrasopimukset ovat voimassa kolme vuotta, mutta sen jälkeen kenttä on vapaa kiinteistöjen kehittämiselle. Tuo kolme vuotta on syytä käyttää hyvin tehokkaasti toiminnallisten rakenteiden uudelleensuunnitteluun.


Itse toimin Espoon Tilapalveluissa rakennepäällikkönä, rakennuttamisen ja julkisten hankintojen ammattilaisena sekä purkuhankkeiden kehittäjänä. Kiinteistöjen kehittämisessä olen ollut mukana ja omistusarvon laskentaa voidaan tehdä siten, että ensin puretaan ja kierrätetään rakennukset (purkaminen ei loppupeleissä ole kallista), kaavoitetaan tontit uudestaan ja myydään vasta sitten eteenpäin. 

Tässä voin myös itse tarjota osaamistani aluevaltuustossa tai tarvittavissa tukitoiminnoissa. Ehdolla tulen olemaan Keski-Uudenmaan aluevaaleissa Kokoomuksen riveissä ja mielelläni olen rakentamassa toimivaa kokonaisuutta alueen asukkaille. 

Äänestäjien kannattaa jokatapauksessa kiinnittää huomiota ehdolla olevien todelliseen osaamiseen enemmän kuin poliittisiin meriitteihin. Pitkä poliittinen meriitti voi olla jopa haitaksi, koska silloin helposti tuodaan käytänteitä valtion ja kuntien politiikasta, eikä uudelle innovatiiviselle ja luovalle tekemiselle jää päätöksenteossa mahdollisuutta, kun keskitytään liikaa poliittiseen ajatteluun.

 Mukavaa vaalien odotusta!"

Vesa Pyy 8.11.2021

Rakennepäällikkö, DI

Aluevaaliehdokas