225 Vesa Pyy

Rakennepäällikkö, DI

Olen aluevaaliehdokkaana Keski-Uudenmaan alueelta. Ansiotyössä olen Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen palveluksessa. Tehtävänäni Espoon kaupungilla on johtaa rakennetekniikan yksikköä. Toimitilahankkeissa tehtävinä ovat mm. hankepäällikkö-, asiantuntija- ja kehittämistehtävät. 

Tärkeimmät asiat elämässäni ovat läheiset ihmiset mm. parisuhteeni, kaksi lastani ja kolme lapsenlastani. Mm. 8v jääkiekossa kehittyvän tyttärenpojan kanssa vietämme aikaa jäähallilla ja viihdymme muutenkin paljon yhdessä.

Hyvinvointialueella tullaan tarvitsemaan teknisen ja julkisten hankintojen osaamista toteaa rakennepäällikkö Vesa Pyy.
Hyvinvointialueella tullaan tarvitsemaan teknisen ja julkisten hankintojen osaamista toteaa rakennepäällikkö Vesa Pyy.

 Lapsiperheiden ja nuorempien palvelut ovat toki tärkeitä ja koska olen isoisä ja ikää minulla on 57 vuotta, ymmärrän hyvin myös eläkeläisten tarpeen saada terveyttä vaalivat palvelut hyviin käsiin. 

Meillä on hyvä koulu- ja työterveydenhoito mutta hyvää eläkeläisten ja vanhusten hoitopalvelussa meillä on parannettavaa. 


Vaalislogan


Uskon että kokoomuslaisena valtuutettuna ja kykenevän puolueemme edustajien osaamistasolla palveluista tulee peruspalveluja paremmat, ja sitä mielestäni tulee tavoitella. Ei jatkossa pidä olla jonoja hammashoitoon tai millekään terveyspalvelulle. Henkilökohtainen varallisuuden puute ei saa olla este ”premium-tason” palvelun saamiselle, vaan jos ihmisellä ei ole varaa, niin sitten ihmistä
tuetaan niin, että laadukas palvelu toteutuu. Mm. Maslow’n tarvehierarkian mukaan ihmisen fysiologiset (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset) ja turvallisuuden tarpeet ovat tasolla yksi ja kaksi. Ei Suomessa kenenkään tulisi olla huolissaan siitä onko omalle hengissä säilymiselle ja turvallisuudelle edellytykset.

Olosuhteet pitää olla sellaiset, että ihminen voi keskittyä näiden ylempien premium-tason tarpeisiin, kuten 3. tason yhteenkuuluvuuteen, ystävyyteen ja rakkauteen, 4. tason arvonantoon, itsekunnioitukseen ja kunnioituksen saamiseen muilta ja 5. tason itsensä toteuttaminen esim. vanhemmuudessa, työssä ja vanhuudessa. Siis ”Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle premium-tason palvelut”,

Henkilökohtainen osaamiseni


Hyvinvointialueella tullaan tarvitsemaan teknisen ja julkisten hankintojen osaamista ja tätä olen tarjoamassa äänestäjille koko hyvinvointialueelle. Espoo ja aiempi kuntatyönantajani Vantaa ovat antaneet minulle myös paljon kunta-alan hallinto-osaamista, koska työssäni olen valmistellut paljon päätösesityksiä.

Hallinto-osaamiseni yhdistettynä ammattiosaamiseeni ja jämäkkään tapaani
tehdä töitä ahkerasti ja vaatimattomasti ilman itsekkyyttä, antaa luottamusta äänestäjälle, että työt tulee tehtyä. Koska töihinhän tässä ollaan ehdolla. Osaan myös viedä asioita sinnikkäästi eteenpäin ja ymmärrän yhteistyön merkityksen yli puoluerajojen ja ymmärrän myös henkilöstön hyvinvoinnin ja motivoinnin tarpeellisuuden. Toimitilojen osalta pidän valtuuston tärkeänä tavoitteena löytää hyvät ja riittävän elinkaaritaloudelliset tilat toimintojen järjestämiseen. 

Lyhyt katsaus referensseihini on tämän esittelyn lopussa.

Katsaus hyvinvointialueeseen


Keski-Uudenmaan hyvinvointipalveluiden asiakkaat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Kunnista siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastuspalveluiden henkilöstö, nykyistä johtoa ja viranhaltijoita myöten. Hyvinvointipalveluihin ei siirry kunnista esim. eri tilapalveluiden ja hankinta-asioiden henkilöstöä lainkaan.
Siksi on järkevää katsoa niitä ehdokkaita sopivina aluevaltuustoon, jotka voivat tuoda omasta työstään asiantuntemusta uuteen aluehallintoon. Esimerkiksi kysyntään on toimitilojen teknisestä osaamisesta, hankintaosaamisesta, rakennuttamisosaamisesta sekä laadun ja asiakaspalvelun tason kokonaisuuden ymmärtämisestä.


Lisätietoa hyvinvointialueesta löytyy alla olevan linkin kautta.
https://www.keski-uudenmaansote.fi/

https://www.keski-uudenmaansote.fi/keski-uudenmaan-hyvinvointialue/mika-hyvinvointialue/


Aluevaltuuston tulevasta luottamushenkilöorganisaatiosta


Pelkkä poliittinen meriitti ei mielestäni valtuutetulle ole niin hyvä ansio kuin ammattiosaaminen niillä osa-alueilla, joihin ihmisiä nyt tarvitaan. Varsikin kaikille tukipalveluiden osaamiselle ja ohjaamiselle on nyt todellista tarvetta. Mielestäni on myös tervettä hallinnon rakentamista, ettei kokeneilta kunta- ja valtiotason poliitikkoja olisi mukana liikaa. Tällöin uuden valtuuston luovuudelle ja uusille
innovatiivisille ideoille jäisi enemmän tilaa. Toistaiseksi on mm. epäselvää millaisia lautakuntia ja jaoksia vastuineen Keski-Uudenmaan alueelle luodaan. Se on kuitenkin selvää, ettei sote ja pela henkilöstön toimenkuvaan tule kuulumaan esim. toimitiloihin liittyvät asiat muuten kuin käyttäjän ominaisuudessa. Ennen
valtuuston toiminnan aloittamista on nykyinen sote-kuntayhtymä asettanut hyvinvointialueen valmistelua varten valmistelutoimielimen (VATE), johon kuuluvat alueen kuntien, Keusoten, KUP:in ja Eteva kuntayhtymän edustajia.

Lisätietoa valmistelutoimielimestä löytyy https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/keusote-muuttuu-kuntayhtymasta-hyvinvointialueeksi.html

Aluevaltuusto tulee jatkamaan VATE:n työtä päätöksentekoelimenä maaliskuusta 2022 alkaen.


Henkilöreferenssit


Tutkinnot
Diplomi-insinööri, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, tuotantotalous. Lopputyö: ”Julkisessa talonrakennushankkeessa esiintyvät työmotivaation ja sitoutumisen tekijät ja niiden vaikutukset hankkeen johtamiseen”.
Insinööri (YAMK), Metropolia, julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma. Lopputyö tekeillä ”Purkuhankkeiden prosessin, hankintojen ja kierrätyksen kehittäminen”.
Insinööri, yhdyskuntatekniikka, Tampereen TOL, valmistunut 5.5.1995. Lopputyö ”Helsingin rautatieaseman asemapihan suunnittelukilpailu laiturialueen kattamiseksi”.


Yrittäjä
Rakennuttajatoimisto RAL Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja. www.i-ral.fi
Täydennyskoulutusta mm.
Rakennuttajan pätevyys FISE RAP
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Aalto yliopisto: PRA-PRO puurakentamisen asiantuntijaohjelma


Luottamustoimet
Nurmijärven kunta, tarkastuslautakunnan varajäsen
As Oy Nurmijärven Riimu, hallituksen pj


Harrastukset
Golf, ammunta (Poliisien ampumaseura PAS), lenkkeily, kuntosali


Ammatilliset jäsenyydet
RIL, TEK

Ota yhteyttä!

Vesa Pyy

p. 050 5630 596

vesa.pyy@outlook.com

https://www.facebook.com/VesaPyy