218 Mikko Kiurunen

Toimitusjohtaja, Digitalisen murroksen asiantuntija

Olen 48-vuotias Nurmijärven kirkonkylällä asuva digitalisaation edistämisen asiantuntija.

Työurani aikana olen päässyt kokemaan tietotekniikan arkipäiväistymisen – suurista keskusjärjestelmistä jokaisen taskuun mahtuvaan laitteeseen.

Tätä oppia hyödynnän asiakkaidemme toimintatapojen ja organisaatioiden muuntamisessa vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Vahvuutenani koen kyvyn hahmottaa pienten palasten merkityksen kokonaisuuden osina sekä uusien, innovatiivisten ideoiden tuomisen jokapäiväiseen toimintaan. Osaan myös kuunnella sekä ottaa huomioon omassa päätöksenteossani muiden näkökulmat ja toiveet.

Aluevaaliehdokas Mikko Kiurunen on digitalisaation edistämisen asiantuntija Nurmijärveltä.
"Tehtävä on saada aikaan muutos nykyisissä rakenteissa - työn tekeminen tulee nostaa keskiöön hallintohimmeleiden rakentamisen sijaan." - Mikko Kiurunen

Hyvinvointialuevaaleihin lähdin ehdokkaaksi siitä syystä, että koen tulevan aluevaltuuston tärkeimmäksi tehtäväksi saada aikaan muutos nykyisissä rakenteissa - työn tekeminen tulee nostaa keskiöön hallintohimmeleiden rakentamisen sijaan.

Toinen tärkeä tehtävä tulee olemaan tulevien palvelupisteiden tarkoituksenmukainen sijainti. Tässä koen tärkeäksi sen, että ihmisten jokapäiväinen asiointi saadaan sujumaan, eli jokaisessa isommassa taajamassa olisi mahdollisuus saada perusterveydenhuollon palvelut. Kokonaissäästöä ei tuo se, että kustannuksia siirretään momentilta toiselle esimerkiksi kuljetuskustannusten nousun myötä.

Kokonaisuuden kannalta koen myös tärkeänä yleisen kustannustietoisuuden huomioimisen. Ei ole olemassa valtion tai kunnan rahaa – jokainen euro tulee tavallisilta kuntalaisilta erilaisten verojen ja maksujen muodossa. Aluevaltuusto tulee toimimaan tässä paljon vartijana sekä ohjaajana. Valtuuston valintojen pohjalta virkamiehet tulevat asioita tekemään ja tässä pätee sama, kuin muuallakin – suunnitteluvaiheessa saadaan suurimmat säästöt ja jälkikäteen voidaan vain paikkailla tehtyjä virheitä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Mikko Kiurunen

0408325770

Mikko(at)kiurunen.org

https://www.facebook.com/Mikko.Kiurunen.Nurmijarvi/

https://www.linkedin.com/in/mikkokiurunen/