227 Ismo Saarinen

Asianajaja, OTM

Olen koulutukseltani juristi. Perheeseeni kuuluu puoliso, kaksi tytärtä ja poika sekä kaksi lapsenlasta. Kotona pääosin on enää itseni lisäksi puoliso ja koira.

Omaa asianajotoimistoa olen pyörittänyt vuodesta 1995. Toimistoni on erikoistunut SOTE-alan juridiikkaan ja asiakkaidemme pääosan muodostavat kuntoutus- ja hoiva-alan yritykset.

SOTE-uudistukseen olemme osallistuneet laatimalla lukuisia lausuntoja erityisesti pienten kuntoutusyritysten näkökulmasta. 

Hyvinvointialueen palvelujen yhteensovittamisessa on SOTE-alan juridiikalla on merkittävä rooli kertoo asianajaja Ismo Saarinen. Ismo Saarinen on ehdolla aluevaaleissa 2022.
Hyvinvointialueen palvelujen yhteensovittamisessa on SOTE-alan juridiikalla merkittävä rooli kertoo asianajaja Ismo Saarinen.

Toimin myös noin 700 yksityisen terveydenhuollon yksikön potilasasiamiehenä. Pääosin nämä yksiköt ovat erilaisia pieniä kuntoutusalan yrityksiä. Varsinaisen SOTE-lainsäädännön lisäksi olemme hoitaneet monenlaisia alan kilpailutuksiin ja muuhun juridiikkaan liittyviä asioita.

Klaukkalassa olen asunut vuodesta 1986. Harrastuksiini kuuluu mökkeily, linnut, moottoripyöräily ja metsästys. Olen ollut mukana pitkään myös Lions-toiminnassa Klaukkalan Leijonissa.


Miksi ehdokkaaksi?

SOTE-uudistuksessa monenlaisten palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, joiden ylin päättävä elin on valtuusto. Kukaan ei tarkkaan tiedä miten tämä käytännössä hoidetaan. Työ on mittava ja nyt luodaan linjat pitkäksi ajaksi eteenpäin.


Keskustelussa nousee esiin useimmiten lääkäriin pääsy ja sairaanhoito. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta SOTE-uudistus vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan. Uudistus vaikuttaa monenlaiseen kuntoutukseen, fysio- ja toimintaterapiasta psykoterapiaan ja monenlaiseen hoivaan, kuten erilaisiin vanhuspalveluihin alkaen kevyestä päivätoiminnasta päättyen pitkäaikaiseen laitoshoitoon sekä kehitysvammahuoltoon. Uudistus vaikuttaa jopa ensihoitoon ja sen järjestämiseen, eikä edellä mainitsemani luettelo ole mitenkään tyhjentävä.


Uudistuksessa toiminnan tehostaminen palveluiden tarvitsijan näkökulmasta on ensisijainen tavoite ja tehdä se vielä kustannustehokkaasti. Toimintaketjujen tulee olla terveydenhuollossa asiakaslähtöinen ja aukoton diagnoosista hoidon kautta tarvittavaan kuntoutukseen.  Hoivapuolelle on luotava vastaava toimintamalli. Tämä on mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii kaikkien resurssien järkevää hyödyntämistä. Hyvinvointialueen on otettava palvelun tuottajana julkisen sektorin lisäksi mukaan myös yksityinen sektori täysipainoisesti. Esimerkiksi pääosan fysioterapiasta ja toimintaterapiasta tuottaa yksityinen sektori. Myös hoivassa yksityisellä sektorilla on keskeinen asema. Näitä resursseja ei saa jättää hyödyntämättä.  


Hyvinvointialueen valtuustolla on merkittävä rooli, kun alueella linjataan eri sektorien tuottamien palveluiden käyttöä ja sovitetaan niitä yhteen alueen asukkaiden palvelutarpeen tyydyttämiseksi. Tässä sovittamisessa juridiikalla, erityisesti SOTE-alan juridiikalla, on merkittävä rooli. Tällaista juridiikkaa on mm. hankintalainsäädäntö, tietosuojalainsäädäntö, vanhuspalvelua koskeva lainsäädäntö ja potilaslaki. Tämän lisäksi haasteita muodostaa mm. palkkaharmonisointi ja kiinteistökysymykset. Uskon, että voin antaa valtuutettuna osaamistani ja erilaista näkökulmaa, kun näitä lakeja hyvinvointialueella sovelletaan käytäntöön.


 Ismo Saarinen

ismo.saarinen57@gmail.com

0400500242