230 Inka Utriainen

Lääketieteen lisensiaatti, silmälääkäri

Olen silmätautien erikoislääkäri ja työskentelen HUS Silmäklinikalla. Ennen erikoistumistani olin töissä Helsingissä terveyskeskuksessa. Olen ehdolla aluevaaleihin, koska olen huolissani perusterveydenhuollon palveluista ja haluaisin päästä tuomaan osaamiseni ihmisten hoitoon pääsyn ja hoidon laadun kehittämiseksi.
En ole aiemmin ollut politiikassa mukana, mutta olen kolmekymmentä vuotta alalla työskenneltyäni saanut monipuolisen kokemuksen järjestelmän toimivuudesta ja ajoittain myös toimimattomuudesta. Omaan hyvät yhteistyöverkostot ja olisin hyvä vaihtoehto äänestäjälle, joka haluaa asiantuntemuksen ajavan sotealan palvelujen tuottamista ja päätöksentekoa.

Nurmijärveläinen erikoislääkäri Inka Utriainen on ehdolla aluevaaleissa numerolla 230.
"Yhdenvertaisuus on lääkärin ammattietiikan kulmakivi ja visioni tulevaisuudesta perustuukin tähän"

Asumme perheemme kanssa Nurmijärven Klaukkalassa, jonne muutimme vuonna 2011, kun kunnan palvelut vaikuttivat hyviltä erityisesti lasten ja nuorten palveluiden osalta. Lapsemme on saanut todella laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä neuvola- ja kouluterveydenhuolto ovat kohdallamme toimineet hyvin. Tästä ei voi yhtään tinkiä jatkossakaan ja lisäksi lapsille ja nuorille tulee varmistaa toimivat koulupsykologipalvelut ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen tulee keksiä uusia keinoja.
Olen huolissani seurannut kuntayhtymän sotepalveluiden muutosta. Hoitoa tarvitsevat eivät saa lääkäriaikaa terveyskeskukseen ja hoitajat ovat joutuneet välikädeksi potilaan ja lääkärin väliin. Puheterapiaan ei saa aikoja ja hammashoidon jonot kasvavat.

Millaisia palveluja ja millä periaatteilla sitten pitäisi järjestää?

Yhteiskuntamme on muuttunut paljon sitten edellisen suuren terveydenhuollon muutoksen, kun v. 1972 Suomeen tuli kansanterveyslaki ja terveyskeskukset kunnanlääkäreiden sijaan. Syntyvyys vähenee, väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee, mikä johtaa tulevaisuudessa yhä haasteellisempaan asetelmaan saada peruspalvelut riittämään kaikille.
Millaisia palveluja ja millä periaatteilla sitten pitäisi järjestää? Yhdenvertaisuus on lääkärin ammattietiikan kulmakivi ja visioni tulevaisuudesta perustuukin tähän. Lähipalvelut tulee säilyttää eikä toimintaa saa keskittää valtaviin, jo logistiikankin kannalta hankaliin jättisotekeskuksiin.
Painopistettä pitäisi siirtää lisääntyvien erikoissairaanhoidon kulujen sijaan kohti hyvin toimivaa perusterveydenhuoltoa ja varhaista apua. Loppujen lopuksi tämä parantaa koko järjestelmän toimivuutta ja vähentää päällekkäisten kulujen muodostumista, kun eri hoidon tasojen yhteistyö toimii saumattomammin. Toivoisin Keski-Uudellemaalle saatavan terveyskeskusten ja sairaalan väliin erikoisosaajia, jotka palvelisivat molempia tarkoituksia ja ennen kaikkea potilasta.

Ikääntyvien tarpeet tulee huomioida


Ikääntyvät täytyy huomioida paremmin omine tarpeineen eikä jättää vain digitalisoituvien palvelujen varaan. Henkinen virkistäytyminen, vuorovaikutus ja ihmisarvoinen elämänlaatu tulee turvata elämänkaaren loppupäässäkin.


Henkilöstön hyvinvointi


Tavoitteeni on kuntalaisten hyvinvoinnin ja sotepalveluiden käyttäjien edun ajamisen lisäksi saada parannusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstön jaksamiseen ja löytää keinoja rekrytoinnin helpottamiseksi sekä mahdollistaa järkevät työvälineet henkilöstölle. Kaiken taustalla on toimiva taloudenpito, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että hallintokulut ovat se mihin resurssit hukkuvat. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja ennen kaikkea siihen, että työaika on mahdollista käyttää koulutusta vastaavaan työhön, joka parantaa työhön sitoutumista ja hyvään työpaikkaan on helpompi saada uusi hyvä työkaveri. 


Yhteistyö

Näen jatkossakin julkisen sektorin roolin olevan tärkein sotepalveluiden tuotannossa, mutta tarvittaessa hoitoon tulee päästä esim. palvelusetelillä jonoon tai puutteellisen hoidon varaan jäämisen sijaan.  Voidaksemme varmistaa ja vahvistaa sotepalveluiden tasoa, tulee julkisen sektorin tehdä yhteistyötä myös muiden sidosryhmien, kuten järjestöjen ja yrityksen kanssa.
Meidän elinympäristömme suurin arvo on se, että peruspalvelut toimivat. Hädän hetkellä täytyy voida luottaa siihen, että hätäkeskuksesta saa ambulanssin ja paloauto tulee paikalle ilman viivettä. Yhteiskunnan pitää pystyä kantamaan ihmiset elämänsä läpi arvostaen ja palvellen. 


Katse tulevaisuuteen

Otan tämän aluevaaliehdokkuuden motivoituneena vastaan ja tahdon vaikuttaa tuleviin ratkaisuihin niin, että sosiaali- ja terveydenhuolto toimii asiakkaan ja potilaan parhaaksi ja kunnat voivat keskittyä niille jääviin tärkeisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviin. Me saamme nyt äänestäjinä päättää, ketkä meidän asioitamme jatkossa hoitavat ja minkälainen katse on tulevaisuuteen suunnattu. Itse lupaan tehdä kaikkeani, että olisin luottamustehtävässä ajan tasalla.
 
Inka Utriainen
inka.utriainen@fimnet.fi