Yrjö Kivinen

Olen 61- vuotias Yrjö Kivinen Röykästä, minulla on kolme aikuista poikaa ja avopuoliso. Työskentelen Hydrologina Suomen ympäristökeskuksessa.


Luottamustoimia minulla on ollut:

  • Kunnanvaltuuston varajäsen 2009 ->Sivistyslautakunnan jäsen 2009-2012
  • Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnan jäsen 2013 -> , josta puheenjohtajana 2017-2019
  • Röykän asukasyhdistyksen hallituksessa 2008 -> , puheenjohtaja 2018 ->

Itselleni tärkeitä asioita ovat:

Ympäristö.

 Yleiskaavoituksella ohjataan maankäyttöä siten, ettei joka kylään tule kalliokiviaineksen murskaamoja ja maankaatopaikkoja. Ei heikennetä kunnallisia ja maakunnallisia viheryhteyksiä. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksella tulee olla riittävät resurssit käsitellä ympäristölupia ja myös valvoa niiden noudattamista.

Kylien elinvoiman säilyttäminen

Kylien elinvoiman säilyttäminen ja kehittäminen, mm. emätilaperiaatteesta  luopumalla.