Vesa Pyy

Olen 56-vuotias, tuotantotalouden diplomi-insinööri ja Kokoomuksen kuntavaaliehdokas. Olen asunut Klaukkalassa 2002 alkaen ja Nurmijärvi sekä Klaukkala on minulle toimintaympäristönä mieleinen. Olen seurannut kuntamme päätöksentekoa ja olen valmis osallistumaan ja tuomaan omaa osaamistani avoimesti esille kokoomushenkisten kuntalaisten edunajajana. Olen ollut viimeiset 14 vuotta rakennuttamistehtävissä Vantaalla ja Espoossa, joten työskentely kaupunkiorganisaatiossa on tuttua ja olen asiantuntijana laatinut paljon päätösesityksiä eri poliittisiin toimielimiin.

Kuntavaaliehdokas Vesa Pyy
Vesa Pyy

Talous

Kunnallisveroprosentin korostuspaineista on puhuttu eri tahoilla, mutta en kannata tätä. On olemassa keinoja, joilla veroprosentti voidaan pitää ennallaan. Esim. Kuntaliitolla on laadittu kuntien käyttöön talouden toimintamalli, kuntatalouden kuntotarkastus, jolla voidaan mitata kunnan talouden nykykunto ja peilata taloutta lähiajan näkymiin. Tätä tulisi hyödyntää myös Nurmijärven talouden suunnittelussa. Konkreettisina tekoina kannatan hankintojen tehostamista, investointien tarkempia toteutuksia ja urakoiden laadunhallintaa. Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon myös ilmastokriteerit siten, ettei se tuo lisähintaa hankkeille vaan vähentää niitä elinkaaren aikana.

Maankäyttö ja asuminen

Nurmijärvi ja erityisesti Klaukkala ovat kasvavia alueita lähellä pääkaupunkia, ja kaavoituksessa tulee tehdä pitkäjänteistä työtä ja ohjata maankäyttöä suunnitellusti. Asuntorakentamista pitää lisätä, vaikka pienemmillä talokohtaisilla tonteilla ja rakentamalla tiiviimmin esim. erillistaloalueita. Houkuttelevuutta voidaan lisätä parantamalla lähiliikuntaan liittyviä reippailualueita, kuten kehittämällä Tornimäen aluetta. Kesti luvattoman kauan ennen kuin sinne saatiin kuntoportaat.

Liikenne

Kunnassa on tärkeää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä samoin kuin joukkoliikenteestä. On käsittämätöntä, miksei HSL:n lippu kelpaa Nurmijärven bussiliikenteessä. Itse olen töissä Espoossa ja työnantajani antaa HSL rahaa matkakortille sopivasti vuosittain, mutta sen hyöty jää nykyisin käyttämättä. Pelkkä yhteys Kampin keskukseen Nurmijärvilipulla ei riitä. En myöskään kannata sitä, että polttoaineisiin ollaan esittämässä EU:n esitystä korkeampia bio-osuuksia ja sitä kautta polttoaineen hinta nousee edelleen. Mitään ruuhkamaksuja autoilijoille ei tällä seudulla tarvita.

Koulunkäynti

Uusien koulujen suunnittelussa ja rakentamisessa olen ollut paljon mukana ja ollut kuulolla siitä, miten tilat ovat onnistuneet. Ennen kuin Nurmijärvellä lähdetään tekemään täysin avoimia oppimisympäristöjä, tulee kerätä kattavat kokemukset mm. Espoosta niiden onnistumisesta. Nykyistä kouluverkkoa tulee suunnitella siten, ettei se lisää kuntalaisille lisäkustannuksia. Käytännössä kouluja tulee olla siellä missä on lapsiakin. Lapsille koulun läheisyys ja ympäristö on tärkeää ja kouluja voi käyttää paljon myös kuntalaispalveluissa.

Koulukiusaamista en hyväksy missään muodossa, vaan jokaisella on oikeus puolustaa itseään ja käydä koulua rauhassa. Tämä toki pätee jokaisen ihmisen elämässä joka hetki eikä pelkästään koulussa. Myös alaikäiset kiusaajat on saatettava tiukempaa oikeudelliseen vastuuseen. Näiden kiusaajien luonteiden kierous ei ole niinkään yhteiskunnan syytä, vaan syyt ovat syvemmällä yksilöissä. Moni nuori on valinnut toisen tien, vaikka kotona onkin kaikki asiat olleet hyvin ja vanhemmat ovat tarjonneet mahdollisuuksia harrastaa ja ostaneet kännykät, mopot ja skootterit jne. En tiedä mistä tämä tyhmyys ja uhma nuoriin tarttuu, mutta yhteiskunnasta se ei ainakaan tartu. Yhteiskunnassa on kuitenkin avoimet ja toisia kunnioittavat säännöt, jonka ymmärtäminen näyttää joiltakin puuttuvan. Kiusaamisesta, rikoksista ja haitanteosta on vastuullisia, myös alaikäisiä, rangaistava riittävästi ja johdonmukaisesti ja riittävän ajoissa, kun haitallista toimintaa toiseen ihmiseen tai toisen omaisuuteen havaitaan.

Erilainen koulutustarjonta on hyvä keino ehkäistä syrjäytymistä. Mutta ei pidä luovuttaa, vaikka alku olisikin hankalaa. ”Kapinointi”, ”taiteellisuus”, ”vahvat mielipiteet”, ja tietysti oma tahtotila ja näkemys kaikkine mausteineen toki kuuluu kohtuudella nuoruuteen ja aikuisuuteenkin, jos niin haluaa ja se sallittakoon jatkossakin, mutta pitää muistaa, että kukin on vastuussa itse omista tekemisistään. Ei yhteiskunta tai naapurit tai kaverit. Suomi yhteiskuntana antaa kyllä mahdollisuuksia kaikille, vaikka lähtökohdat olisivat alussa huonommatkin. Valinnat tekevät jokainen itse.

Terveydenhoito

Vanhusten hoidossa tulee tutkia eri vaihtoehtoja myös alueellisesti. Onko mahdollista tehdä yhteistyötä Helsingin ja Espoon ja Vantaan kanssa tässä asiassa? Vai pitääkö siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle? Nurmijärven vanhusten terveyspalvelut tulee kartoittaa asiakaskohtaisesti ja huolehdittava siitä, että jokainen on tietoinen omasta oikeudestaan sosiaaliturvaan. Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta lainaus:

Iäkkäiden ihmisten sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloturvasta. Palvelut järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vastuu palvelujen järjestämisestä on kunnilla. Kunta myöntää palveluja yksilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa ne muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta (https://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut)

Erityisesti vanhusten kannalta on tärkeää, että kaikki kuntalaiset ottavat koronavirusrokotteen heti kun se on heille mahdollista. Palveluseteli on yksi tapa järjestään kunnan vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelien käyttöönottoa tulee lisätä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä hoitojonojen lyhentämiseksi.

Turvapaikanhakijat

En kannata kuntaani järjestettäviä turvapaikkoja pakolaisille, jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani. Pakolaisuus omasta maasta kansalaisille on erittäin ikävä asia, mutta tässä asiassa toivoisin hallitumpaa avunantoa kohdemaissa. Jokaisen pakolaisen kulut maksetaan verovaroista ja näiden ihmisten integroiminen työhön ja veronmaksajiksi on jo todettu olevan pitkän tien takana.

Lähipalvelut

Lähikirjastojen rahoitus on pidettävä nykytasolla, vaikka kunnassani etsittäisiin säästökohteita. Myös muut kuntalaisia hyödyntävät ja suositut palvelut tulee toteuttaa talouden niin salliessa. Tukemalla yrittäjyyttä ja hakemalla liikuntatukea valtionosuuksista esim. Klaukkalan uimahallihankkeessa, sekin hanke saataisi nopeammin toteutettua.