Timo Kanerva

  • Laitetaan omat nurkat ensin kuntoon, pelastetaan sitten Maailma.
  • Tehdään kestävän kehityksen toimintasuunnitelma Nurmijärvelle
  • Kehitetään sähköistä liikennettä ja uusiutuvan energian tuottoa.
  • Huolehditaan koulutuksesta ja kulttuuritarjonnasta.
  • Hotelli Klaukkalaan!
Timo Kanerva

Olen 56 vuotias Myyntipäällikkö koulutukseltani yo, insinööri ja yrittäjä. Olen työskennellyt vuosikymmeniä virranvarmistuksen parissa vastuullisissa myynnin- ja asiantuntijatehtävissä. Nykyinen työni Ruotsalaisen pörssiyrityksen palveluksessa ja toimiminen eri konserniyritysten hallituksissa ja toimitusjohtajana Ruotsalaisessa yrityksessä antaa hyvän näkemyksen talouden hoidosta.

Minulla on ollut mahdollisuus matkustaa työni puolesta paljon ja olen oppinut matkoillani sen, että en aio pelastaa koko Maailmaa. Laitetaan omat nurkat kuntoon ja autetaan kaveria siten, kun rahkeet riittävät.

Olen syntyisin Kuonomäen Lepsämästä ja asunut täällä lähes koko ikäni. Juureni ovat siis syvällä Nurmijärveläisessä mullassa.

Kuntaan tehtävä selkeä ja realistinen kestävän kehityksen suunnitelma.

Terveyskeskuspalveluiden, vaikka yksityisen toimijan voimin, on taattava Klaukkalassa ja Nurmijärvellä.

Päästöjen vähennykseen: Syöttöliikenne sähköbusseilla taajamista Kivistön asemalle ja muuallekin. Aurinkovoimaloiden rakentaminen Nurmijärven Energian tai muun toimijan toimesta suurten rakennusten katoille mm. Ilvesvuoreen. 

Koulutuksen ja kulttuuritarjonnan vaaliminen ja edelleen kehittäminen.

Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien edelleen kehittäminen.

Klaukkalassa, eikä koko kunnassa ole minkäänlaista majoitusmahdollisuutta. Klaukkalaan tulisi rakentaa hotelli tai vastaava majoituslaitos ravintoloineen.

Nurmijärveläisten yritysten tukeminen ja toimintaympäristön kehittäminen.


Nurmijärvi on Suomen väkirikkain kunta ja Klaukkala Suomen suurin kylä. Täällä on todella surkeat terveyspalvelut. Minua huolestuttaa SOTEn myötä kuihtuvat terveyspalvelut kunnassamme. Terveyspalvelut on tarjottava niitä tarvitseville vähintään klo 06 – 22.00 välisenä aikana. Suurin osa ihmisistä asuu Etelä Nurmijärvellä ja työskentelee myös Nurmijärveltä Etelään. Nyt kaikki toiminnat keskitetään Hyvinkäälle. Neuvottelut yksityisen toimijan kanssa on aloitettava, mikäli asiaa ei saada keysoten kautta hoidettua.

Hotelli Klaukkalaan!

Klaukkalassa ei ole kunnollista majoitustilaa siellä vieraileville työntekijöille, turisteille tai muille vierailijoille mm. urheilutapahtumiin tai juhlatilaisuuksiin tulevat joutuvat majoittumaan Korpilammelle tai Vantaalle. Hotellin yhteyteen olisi hyvä saada myös asialliset ravintolapalvelut. Ei tämä korona ikuisesti voi kestää.


YMPÄRISTÖ

Päästöjen vähennys on tärkeä asia, mutta ilmastonmuutosta emme toimillamme saa pysäytettyä. En myöskään halua yhtyä lumettomien talvien povaajiin. Tehdään kuitenkin omaosuutemme päästöjen vähentämiseksi. Järjestetään linjaliikenne sähköbusseilla taajamista Kivistöön junalle. Rakennetaan latausasemat Rajamäkeen, Myllykukkoon ja Klaukkalaan. Kaavoitetaan Klaukkalan Pohjoisosaan lähelle uutta Klaukkalan ohitustietä.

Sovitaan Vantaan / HSL:n kanssa bussien latausmahdollisuuksista Kivistössä ja Helsingissä.

Rakennetaan riittävästi latausinfraa sähköautoille ja selvitetään Hangon junaradan mahdollisuuksia toimia henkilöliikenteessä. Kehitetään Röykän aluetta liikenteen solmukohdassa.

LUONTO

Täällä on paljon upeita luontokohteita mm. kaksi järveä Valkjärvi ja Sääksjärvi. On todella tärkeä taata vesistöjemme hyvinvointi. Lepsämän jokea tulisi kunnostaa ja laatia suunnitelma sen virkistyskäytön lisäämiseksi etenkin Klaukkalan alueella.

Palojoen maisemat pitää säilyttää osana Suomalaista kulttuurimaisemaa.

KULTTUURI

Jukolan opisto tarjoaa jo nyt hyvät mahdollisuudet harrastaa ja kehittää taitoja ja taiteita. Järjestetään vaikka Nurmijärveläiset taiteilijat tapahtuma jossa tarjotaan halukkaille kuvataiteilijoille mahdollisuus näyttelyyn ja muusikoille esiintymiseen. Monikkotalo tarjoaa siihen oivan mahdollisuuden. Vaalitaan upeaa Taborin perinnettä.

Kunnollinen elokuvateatteri Nurmijärvelle.

KOULUTUS

Pidetään lukiot Nurmijärvellä ja Klaukkalassa. Kehitetään Keudaa Perttulassa. Säilytetään Lepsämän vanha koulu, se on merkittävä maamerkki ja koko kunnan upein rakennus. Osa Lepsämäläistä ja Nurmijärveläistä identiteettiä. Panostetaan vieraiden kielten opiskelumahdollisuuksiin peruskouluissa ja lukioissa.

Koulurauha on säilytettävä. Päihteet ja kiusaaminen tai muu häiritsevä käytös eivät kuuluu Nurmijärveläiseen kouluun.

NUORISOTYÖ

Nuorissa on tulevaisuus. Nuoriso on arvokkain voimavaramme mitä meillä on. Suurin osa nuorista on erittäin hyvin käyttäytyviä ja fiksuja kansalaisia. Valitettavasti osalle elämä on vaikeampaa. Vaikeuksissa olevia nuoria ja myös heidän perheitään tulee auttaa ja opastaa elämän hallinnassa. Valitettavan usein päihteet aiheuttavat ongelmia. Apu on ulotettava koko perheeseen, ei vain nuoriin.