Kari Suomela

Myyntipäällikkö

Olen 46-vuotias Seinäjoelta, Etelä-Pohjanmaalta, lähtöisin oleva uusioperheen isä, kolmen koiran omistaja ja kiertotalouden ammattilainen. Perheeseeni kuuluu aviovaimoni lisäksi kolme komeaa poikaa.

Työelämässäni olen viimeiset kolme vuotta vastannut Suomessa syntyvien käytettyjen voiteluöljyjen keräilystä ja toimittamisesta regenerointiin. Regenerointi on jätteen uusiokäyttöä sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.

Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana eri tehtävissä yli 15 vuotta toimien eri tehtävissä niin Helsingissä kuin täällä Nurmijärvellä.

Luottamustehtävissä minulla on kokemusta mm. Helsingin Satama Oy:n ja Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n hallituksista sekä Nurmijärvellä varavaltuutettuna ja teknisen lautakunnan varajäsenenä. Vapaaehtoisessa Lions Club-toiminnassa olen ollut kymmenen vuotta.


Haluan olla mukana kehittämässä vahvaa, perhelähtöistä Nurmijärveä. Kuntaa, joka pystyy vastaamaan ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ja samalla tuottamaan laadukkaita palveluja kuntalaisille.


Perheiden hyvinvointi

Perheiden hyvinvointi on minulle tärkeää. Tämä ei yksin tarkoita onnellisia vanhempia ja iloisia lapsia. Lions toiminnassa olen ollut mukana järjestämässä nuorison päihteiden vastaista toimintaa sekä Tee Hyvä Teko-tapahtumaa, jolla on jo useana vuotena autettu kuntamme apua tarvitsevia perheitä. Erittäin tärkeää on myös kiinnittää huomiota nuorison syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tähän työhön tarvitsemme lisää resursseja.

Kunnan palvelut

Palvelujen tuottaminen – itse tai ostamalla - tulee toteuttaa kohtuullisella hinta-laatu-periaatteella. Koska kaikkea emme voi saada, lainaisin isoisäni ohjetta: ”Älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä mitä ilman et tule toimeen.” Meidän on siis keskityttävä tuottamaan keskeisimpiä palveluja, joilla varmistamme peruspalvelujen saatavuuden, kuten esimerkiksi koulukyydit, terveys- ja hoivapalvelut sekä riittävän kouluverkosto.

Ympäristö

Nurmijärvellä on rikas luonto monipuolisine ulkoilumahdollisuuksineen. Tämän turvaaminen ja arvostaminen päätöksenteossa tulee varmistaa. Siksi ympäristökuormituksen vaikutuksia tulee arvioida laajemmin. Samoin kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee pyrkiä jättämään riittävän suuria alueita luonnontilaan. Tällä edesautetaan asutuksen lähellä olevan luonnon pysymistä monimuotoisena.

Yrittäjyys

Työpaikkaomavaraisuuden kehittäminen yrittäjiä tukemalla tukee kuntamme elinvoimaisuutta. Esimerkkinä erilaisten kannustimien luominen pienyritysten työllistämisen yhteydessä. Moni pienyrittäjä kokee uuden henkilön työllistämisen riskinä. Näitä riskejä voidaan pienentää esimerkiksi harjoittelu- ja perehdytysjaksojen avulla.


Yhteydenotot:

0405740297

kari.j.suomela@gmail.com