Juhana Tikkanen

1. Yrittäjät 

Yrittäjät ovat vaaliteemoissani ykkösenä, koska yritysten kuntaan kantama raha on yhteiskunnallisten elementtien määräävin, mitattavin ja konkreettisin asia. Ilman rahaa(yritysten liikevaihtoa ja niiden tuottamia verotuloja) ei voida tuottaa kaikkea kivaa kaikille.

2. Lapsiperheet

Seuraavaksi tärkein asia on lapsiperheet, sekä lasten ja nuorten kasvatus, osallistaminen ja tukeminen. Toimivan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen lisäksi vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukeminen, sekä esimerkiksi kehitystä hidastavien esteiden poistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Riittävät resurssit puheterapiaan, nuorten työpajatoiminta ja kaikki vastaavat, järkevät panostukset nuorten haasteiden voittamiseen ovat investointeja tulevaisuuteen.

3. Seniorit

Olen liikunta-alan töideni kautta nähnyt läheltä, miten tärkeää on huolehtia seniorien hyvästä kunnosta, aktiivisuudesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Vanhukset, eläkeläiset, seniorit – ovat ihmisiä, joilla on edelleen paljon annettavaa yhteiskunnalle ja paljon koettavaa elämässä. He ovat myös "resurssi", jonka arvoa ja tärkeyttä ei voi mitata rahassa.