Joona Suomi

Kauppatieteiden maisteri, yrittäjä, kunnanvaltuutettu

Olen 41-vuotias, kahden alakouluikäisen isä. Minulle tärkeää on pitää jokainen taajama ja kylä Nurmijärvellä kasvussa ja elinvoimaisena.

Nurmijärvellä olen asunut Klaukkalassa keskustassa ja Syrjälässä lähes 20 vuotta ja Palojoella noin 10 vuotta. Muina aikoina olen asunut, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Saksassa sekä Turussa ja Helsingissä. Olen 12. sukupolven Nurmijärveläinen ja ainakin yhtä monessa polvessa yrittäjä.


Tärkeitä teemoja Nurmijärvellä

Ohjataan uudisrakentamista alueille, joiden kouluissa ja päiväkodeissa on tilaa, ja hillitään siellä, missä on kapasiteetti uhkaa loppua. Näin palvelut saadaan toimimaan kustannustehokkaammin.

Emätilatarkastelusta ja suunnittelutarvealueista luopuminen. Tällä karsitaan turhaa byrokratiaa sekä nopeutetaan ja lisätään uudisrakentamista.

Nurmijärvi on autoilijoiden kunta, joten parkkipaikkoja tulee olla riittävästi. Autot on mahduttava jatkossa oman talon pihaan, ei julkisten teiden varsille.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset kohtuulliselle tasolle. Nämä tiet ovat tärkeä osa kunnan infraa.

Verojen korotuksilta haluan välttyä.

Harrastusmahdollisuudet säilytettävä kunnassa hyvällä tasolla tai jopa parannettava nykyisestä.

Koulutus ja varhaiskasvatus ovat kuntamme tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ja ylpeyden aihe. Näiden laatua on kehitettävä edelleen.


Miksi jatkoon?

Kunnanvaltuuston lisäksi olen toiminut tällä valtuustokaudella asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa varsinaisena jäsenenä, sekä osallistunut monesti elinvoimalautakunnan päätöksentekoon varajäsenenä.

Yksi tärkeimmistä aikaansaannoksistani valtuustokaudella tuotettiin kunnanhallituksen erikseen perustetussa kaavoituksen kehittämisen työryhmässä, jossa olin jäsenenä työn päätökseen asti. Ryhmässä syntyi merkittäviä muutosehdotuksia kaavoituksen edistämiseksi Nurmijärvellä. Ehdotus käsittelee muun muassa ns. emätilakäytäntöä, suunnittelutarvealueita,

väestöennusteiden ottamista huomioon tavoitteellisessa asuntotuotannossa sekä palvelurakenteessa, kuten koulut, sekä nopeutettua asemakaavojen valmistumistumista. Loppuraportti julkaistaan maaliskuun 2021 lopussa.

Neljän vuoden aikana olen ollut paikalla kaikissa lautakunnan kokouksissa, valtuustossa sekä niiden kyselytunneilla lukuun ottamatta yhtä lautakunnan kokousta. Kokouksiin osallistun aina hyvin valmistautuneena. Olen ahkeraan yhteydessä päätöksissä asianosaisena oleviin kuntalaisiin tai yrityksiin, jotta heidät tulee kuulluksi. Tarvittaessa kyseenalaistan päätösesitykset ja vaadin faktoihin pohjautuvat perustelut.


Analyyttinen ja faktapohjainen päätöksenteko varmistaa kestävän ja toimivan yhteiskunnan tulevillekin sukupolville.


Harrastuksiini kuuluu kuntosali, lenkkeily, ajoittain golf, jalkapallo ja metsästys sekä Excelin pyörittely. Lasten harrastuksien kautta tutuksi ovat tulleet etenkin NTL:n, Kurran, NJS:n, Rajamäen uimahallin ja Klaukkalan NMKY:n toiminta.

Joona Suomi

0505125112

Joona.suomi@gmail.com