Jaana Diakite 92

It-konsultti, tradenomi YAMK

Olen Jaana Diakite reilu viisikymppinen yhden teini-ikäisen lapsen äiti ja asunut Klaukkalassa yli 40 vuotta. Olen it-konsultti ja koulutukseltani datanomi, tradenomi, tradenomi YAMK ja LuK sekä opiskelen Helsingin yliopistossa FM:ksi.

Jaana Diakite on ehdolla kuntavaaleissa Nurmijärvellä
Jaana Diakite on realistinen ja ratkaisukeskeinen tekijä.

Miksi valtuutetuksi? Minua ovat Nurmijärven asiat kiinnostaneet jo pitkään ja olen seurannut kunnan päätöksiä useampia vuosia. Olen pyrkinyt vaikuttamaan kunnan asioihin kuntalaisena niin somessa, aloitteilla kuin osallistumalla kuntalaisena erilaisiin tilaisuuksiin ja antamalla aikaani erilaiseen toimintaan.  Nyt olisi aika erilaisen vaikuttamiseen päättäjänä ja sitä kautta vaikuttaa kunnan tulevaisuuteen.

Kuka minä olen? Olen vahvasti jalat massa seisova realisti ja ajattelen asioista maalaisjärjellä. It-konsulttina ja tietotyöläisenä pidän tiedosta, tiedon jakamisesta sekä asioiden selvittämisestä ja pallottelusta. Omassa työssäni katson asioita usein muiden henkilöiden näkökulmasta ja monelta kantilta sekä teen päätöksiä tietoon pohjautuen. Pidän tärkeänä, että ihmiset saavat tietoa omassa lähiympäristössä tapahtuvista muutoksista ja siksi jaan paikallisissa FB-ryhmissä monenlaista tietoa.

Monenlaiset vapaaehtoistyöt eri muodoissaan ovat lähellä sydäntäni. Osallistun ja käytän omaa aikaani yhteiseksi hyväksi. Vapaaehtoisuus ulottuu myös järjestötoimintaan sillä olen toiminut Isoniitun Vanhemmat ry:n sihteerinä ja Toivola-seuran hallituksen jäsenenä useampia vuosia. Lisäksi olen Klaukkalan alueen Vanhempainfoorumin puheenjohtaja.

Miten haluan toimia? Kunnan päätökset vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, joten ne tulee tehdä harkiten, eri mielipiteitä kuunnellen ja ennen kaikkea kunnan taloudellinen tilanne huomioiden unohtamatta kuitenkaan päätösten vaikutusta kuntalaisiin ja ympäristöön. Kunnan taloutta on tasapainotettava ilman että veroja tarvitsee nostaa.


Tärkeät asiat? Monet asiat ovat itselle tärkeitä ja kiinnostavia mm. kaavoitus, tiet ja kevyen liikenteen väylät, päiväkodit ja koulut, lapset ja nuoret, vanhukset joukkoliikenne ja autoilu sekä terveydenhuolto. Tässä muutamia nostoja:

  • kaavoitusta tulee nopeuttaa sekä asunto- että yritystonttien osalta.
  • Klaukkalan päätaajaman ruuhkia helpottavien teiden Luhtajoentien ja Tornimäentien suunnittelua ei pidä siirtää enempää tulevaisuuteen.
  • Klaukkalantien parannuksen suunnittelu ja toteutus tulee hoitaa kuntoon, jotta se olisi viihtyisä ja turvallinen pääväylä jatkossa.
  • seuraava kevyen liikenteen väylä (Klaukkala-Perttula välin ja Lahnuksentien jälkeen) tulee pyrkiä saamaan Uudenmaan Ely:n listalle ja suunnittelun alle yhdessä Ely:n kanssa.
  • päiväkodeissa ja kouluissa tulee olla turvallista käydä. Palveluverkon tulee olla sellainen, että siinä on huomioitu osassa kuntaa vähenevä, että osassa kuntaa lisääntyvä oppilasmäärä.
  • lasten ja nuorten palveluita tulee tarjota matalalla kynnyksellä, jotta niihin on mahdollista päästä nopeasti, kun on tarve
  • vanhusten määrän lisääntyminen tulee huomioida vanhuspalveluissa ja mitoittaa palvelut sellaisiksi, että ne kestävät jatkuvan kasvun
  • ruuhkamaksuja ei pidä hyväksyä, sillä autoilu on monelle tarpeellista
  • julkista liikennettä ja olosuhteita kuten pysäkkejä ja pyöräparkkeja on pyrittävä parantamaan ja saada julkisesta liikenteestä houkuttelevampaa
  • terveydenhuollon kuluja tulee karsia järkevästi miettimällä voidaanko palveluita tuottaa muuten. Nurmijärvellä on säilytettävä kuitenkin vähintään 2 terveyskeskusta sekä 2 hammashoitolaa. Terveydenhoidon etäpalvelu on ollut korona-aikana joiltakin osin nopea ja hyvää, mutta samalla ne ovat voineet estää toisilta hoitoon pääsyn. Tulisi tutkia missä tilanteissa etäpalvelut ovat toimivia ja missä ei. Kuntalaisten hoitoon pääsyä ei pidä estää, jos henkilö kokee, että on tarve tavata lääkäriä.

Minusta sanottua:

”Jaana on realistinen ja ratkaisukeskeinen tekijä. Hän ottaa asioista selvää ennen kuin muodostaa mielipiteensä ja hänellä ymmärrys sille, että asioilla on aina vähintään kaksi puolta. Jaanalla on kyky hahmottaa asioiden taustat ja kokonaiskuva, mutta ahkeruutta työskennellä myös yksityiskohtien parissa. Jaanalla on koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta erittäin hyvät edellytykset menestyä kunnanvaltuutetun tehtävässä. On ollut ilo tutustua Jaanaan ja toivon hänelle menestystä kunnallisvaaleissa."


Ota rohkeasti yhteyttä

+358 40 846 94 24

diakite.jaana(at)gmail.com
FB-Henkilökohtaiset sivut Jaana Diakite