Hanna Nieminen

Esimies, Sosionomi AMK

Olen 34-vuotias Lapsiperheiden kotipalvelun esimies Klaukkalasta. Koulutukseltani olen Sosionomi AMK ja opiskelen tällä hetkellä myös Sosionomi YAMK-tutkintoa. Olen työskennellyt lähes koko työurani lapsiperheiden parissa. Työni on viime vuosien ajan painottunut ennaltaehkäiseviin palveluihin, niin terveydenhuollon, kuin sosiaalihuollon parissa.

Olen muuttanut Nurmijärvelle puolisoni kanssa vuonna 2019. Muutimme Nurmijärvelle, koska toivoimme asumisympäristöltämme enemmän luonnonrauhaa, tinkimättä kuitenkaan palveluiden saavutettavuudesta. Kuntalaisena minulle onkin tärkeätä, että Nurmijärvi on tulevaisuudessakin hyvä, viihtyisä ja turvallinen paikka asua.  Palveluiden tulee olla tulevaisuudessakin asukkaiden saatavilla, ja harrastus- ja virkistystoimintaa tulee olla saatavilla kaikille ikäryhmille myös tulevaisuudessa.


Miksi valtuustoon?

Haluaisin olla mukana rakentamassa elinvoimaista tulevaisuuden Nurmijärveä, kestävällä tavalla. Nurmijärveä, jossa ihmisten hyvinvointi on keskiössä. Nurmijärveä, jossa palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja laadukkaita. Nurmijärveä, jossa on kestävällä pohjalla oleva kuntatalous. Ja ennen kaikkea Nurmijärveä, jossa jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa, sekä jokaista kuntalaista kuullaan ja arvostetaan.


Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

Haluan tuoda poliittisen päätöksenteon näkyvämmäksi sekä lähemmäksi kuntalaisten arkea. Jotta kunta pysyy elinvoimaisena, niin se tarvitsee ihmisiä. Yhtä lailla myös ihmisillä on oikeus aidosti osallistua kunnassa tapahtuvaan päätöksentekoon.


Kestäviä päätöksiä, eikä pelkkää puhetta

Ihmisenä olen toiset huomioonottava ja auttavainen. Olen kuitenkin myös hyvin päämäärätietoinen sekä sanavalmis. En kuitenkaan jätä asioita vain keskustelun tasolle, vaan seison sanojeni takana ja vien asioita vahvasti käytäntöön.


Taloutta ei voi korjata lisävelalla tai veronkorotuksilla.

Kunnan talous täytyy saada vakaalle ja kestävälle pohjalle. Tämä edellyttää kestävää ja vastuullista päätöksentekoa sekä investointeja. Päätöksenteossa tulee huomioida myös vetovoimaisuus, kuinka houkutella uusia asukkaita Nurmijärvelle ja kuinka myös pitää olemassa olevat asukkaat kunnassa. 


Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointi tulee turvata tukemalla perheitä ja vanhemmuutta ennaltaehkäisevästi. Tärkeätä on myös panostaa laadukkaisiin peruspalveluihin, ehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä moniammatillista verkostotyötä.


Ihmisten terveys ja hyvinvointi

Terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden laatutaso tulee pitää hyvänä. Palveluiden tulee olla saavutettavissa asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Sähköisiä palveluita tulee myös lisätä peruspalveluiden rinnalle.