226 Virpi Räty

Konsultoiva erityisopettaja, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Keusoten hallituksen 2. varapuheenjohtaja

Olen 56-vuotias kolmen aikuisen lapsen äiti Nurmijärveltä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja työskentelen konsultoivana erityisopettajana alakouluissa. Olen suorittanut myös opistotasoisen kaupallisen tutkinnon.

Minulla on vahva osaaminen kunnallisesta päätöksenteosta. Lisäksi kokemusta löytyy myös ylikunnallisista tehtävistä. Olen ollut reilun kolmen vuoden ajan Keusoten hallituksessa ja tällä hetkellä sen valtuustossa sekä henkilöstöjaostossa. Juuri tässä ajassa on tärkeä pohtia tulevaisuuden sotepalveluita ja miten saada niukat rahat riittämään palveluiden takaamiseen kuntalaisille.

"Hyvinvointialueen tärkein tehtävä on taata kaikille sen asukkaille laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut." - Virpi Räty

 On tärkeää pystyä ratkaisemaan kokonaisuuksia eikä pieniä paloja, joiden yhteensovittaminen on vaikeaa pitkällä aikavälillä. Taloudellisesta niukkuudesta sekä henkilöstön vaikeasta rekrytoinnista huolimatta kuntalaiset tarvitsevat riittäviä ja helposti saavutettavia palveluita tarvittaessa. Matalan kynnyksen palvelut sekä varhainen puuttuminen tuovat mukanaan säästöjä myös tulevaisuudessa.

Henkilöstöjaosto on tärkeä osa Keusoten menestymistä. Henkilöstöjaostossa käsitellään mm.  henkilöstön saatavuutta ja jaksamista. Reilun kolmen vuoden ajan olen ollut mukana henkilöstöjaoston kehittämisessä. Uusina luottamustoimina minulla on varajäsenyydet HUS:in hallituksessa, että HUS Hyvinkään alueen lautakunnassa.

 Luottamustehtävien ansiosta olen sisällä soteasioissa. Työni kautta oppilashuollon tarpeet ja haasteet kuten kuraattoreiden ja psykologien työkentät ovat minulle tuttuja, kuten myös sosiaali- ja perhetyön sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden paineet.

Miten taata kaikille hyvinvointialueen asukkaille laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut?

Palveluiden tuottaminen kokonaistaloudellisesti mm. puuttumalla asioihin mahdollisimman varhain.

  • Kehittämällä ja ottamalla uusia innovatiivisia ratkaisuja mukaan Sote-palveluiden tehostamiseen.
  • Varmistamalla, ettei uudet teknologiat ole hoidon esteenä.
  • Mahdollisuus päästä tarvittaessa lääkärin vastaanotolle virtuaalisen vastaanoton sijaan.
  • Mielenterveyspalveluiden helpompi saatavuus.


Aktiivisen kehittämisen ja hyvinvointialueen asukkaiden palveluiden puolesta.

Otathan yhteyttä

0400-429370

Virpi.raty@gmail.com 

virpiraty.fi