216 Pirjo Heilimo

Kuljetussuunnittelija, eläkeläinen

"Sydäntäni lähellä ovat kustannustehokkaasti hoidetut, omassa kunnassa sijaitsevat ja kattavat perusterveydenhuollon palvelut päivystyksineen" - Pirjo Heilimo

Minusta:

Olen 67-vuotias kuljetussuunnittelija ja nykyisin eläkkeellä. Koulutukseltani ole merkonomi, yo. Syntymäkyläni on Valkjärvi, mutta olen asunut suurimman osan elämästäni Kirkonkylällä. Olen neljän tyttären äiti ja seitsemän lapsenlapsen mummo.

Työurani alkoi mummolan sokerijuurikas- ja heinäpelloilta. Työskentelin Nurmijärven kunnan sivistystoimessa eri tehtävissä lähes 46 vuotta, viimeiset n. 10 vuotta kuljetussuunnittelijana, joten kunnan tehtävät, toiminnot ja prosessit ovat minulle todella tuttuja. Olen työssäni saanut olla mukana monenlaisissa projekteissa niin kuntaa kuin koko valtakuntaa koskevissa.

Harrastuksiini kuuluvat mm. lukeminen, käsillä tekeminen, liikunta ja Nurmijärven Keskus V.P.K:n naisosastossa toimiminen.

Aluevaaliehdokkaana sydäntäni lähellä ovat kustannustehokkaasti hoidetut, omassa kunnassa sijaitsevat ja kattavat perusterveydenhuollon palvelut päivystyksineen, ikäihmisten palvelut ja tarve saada asua omassa kunnassaan, osatyökykyisten vammaisten oikeus päästä osa-aikatyöhön, lasten oikeudet ja perheiden tukeminen sekä laadukas palo- ja pelastustoimi.

Perusterveydenhoidon palvelut päivystyksineen:

Oman kunnan perusterveydenhoidon palvelut tarvitaan lähipalveluina. Perusterveydenhoito on edullisempaa lähipalveluna ja nopeammin saatavana ja saavutettavissa. Oman kunnan perusterveydenhoidon ilta- ja viikonloppupäivystys ohjaa eteenpäin vain erikoissairaanhoitoa tarvitsevat, jolloin erikoissairaanhoidon päivystys ei ruuhkaudu ja kustannukset pysyvät paremmin kurissa. Ei myöskään ole tarkoituksenmukaista ruuhkauttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen muiden kuntien perusterveydenhoitoa ja -päivystystä.

Ikäihmisten palvelut:

Ikäihmisten määrä kasvaa niin meillä kuin muissakin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa. Ikäihmiset tarvitsevat erilaisia palveluita kotona asuen, joko läheisten avulla tai hyvinvointialueen palveluina ja jossakin vaiheessa asumispalveluja. Kaikille ikäihmisille tuettu kotihoito muutamalla käynnillä/päivä tai vuorokausi ei tuo ikäihmisille turvallista ja virikkeellistä elämän. Tosiasia on se, että ikäihmiset heikkenevät ja sairastuvat, eivätkä pärjää kotona loppuelämäänsä. Tarvitaan myös laitospaikkoja, vaikkei se olisi muodikasta. Ikäihmisten tulee saada oman tahtonsa mukaisesti asua omassa kunnassaan elämänsä loppuun asti. Ikäihmiset tarvitsevat myös sosiaalisia kontakteja. Heidän omaishoitajansa tarvitsevat myös vapaapäiviä, joten myös oman kunnan intervallipaikkoja tarvitaan.

Osatyökykyisten vammaisten oikeus päästä osa-aikatyöhön:

Osatyökykyisillä vammaisilla on oikeus päästä osa-aikatyöhön ja ansaita elantonsa tasavertaisesti muiden kanssa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee edistää heidän työllistymistään monipuoliseen työhön erilaisilla tukimuodoilla.

Lasten oikeudet ja perheiden tukeminen:

Tarvitaan uusia työmuotoja koko perheen tueksi ja kuntouttamiseksi, jotta lasten kodin ulkopuolelle sijoittaminen saadaan vähenemään minimiin. Em. tilanteissa koko perheen kuntouttaminen tulee olla ensisijainen vaihtoehto.

Laadukas palo- ja pelastustoimi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on yhdessä VPK:n kanssa toiminut kunnassa tehokkaasti. On tärkeää, että yhteistyö toimii jatkossakin. Kunnan pelastustoimen osalta on tärkeää, että Kirkonkylässä sijaitseva paloasema ja Klaukkalassa sijaitseva sivupaloasema sijaitsevat jatkossakin kunnassa.

Äänestämällä minua saat kokonaistaloudellisuudesta ja kokonaisuuksista huolehtivan sekä ympäristö- ja ilmastoasioista huolenpitävän Nurmijärven edustajan hyvinvointialueen päättäjäksi.

Ota yhteyttä!

0405404859

pirjo.heilimo@pp.inet.fi