214 Kimmo Behm

Eläkeläinen, kunnanjohtaja

Olen 68-vuotias vuonna 2018 eläkkeelle jäänyt kunnanjohtaja. Nurmijärveläinen olen ollut vuodesta 1999. Perheeseeni kuuluu vaimoni Aulikki ja meillä on yhteensä neljä lasta sekä seitsemän lastenlasta. Kunnanjohtajana viranhoidossa saamani kokemuksen ja yli yhdeksänkymppisten vanhempieni sekä anopin kautta tunnen sekä lapsiperheiden että ikäihmisten arjen ja palvelutarpeet hyvin.

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri ja sosionomi (kunnallistutkinto). Olen toiminut kunnanjohtajana Pyhtäällä ja Nurmijärvellä yhteensä 25 vuotta. 

Entinen Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behm on ehdolla aluevaaleissa 2022.
"On tärkeää, että kaikkien keskiuusmaalaisten palvelujen käyttäjien ääni kuuluu mahdollisimman laajasti uudistuksessa ja palvelujen tarjontaa koskevissa muutoksissa." - Kimmo Behm

Ennen kunnanjohtajan uraa toimin maakunnallisissa tehtävissä maakuntaliitoissa kahden maakunnan alueella, minkä vuoksi kuntien alueellinen yhteistoiminta ja edunvalvonta eri muodoissaan on minulle hyvin tuttua.

Sain kunnanjohtajana sekä Keski-Uudenmaan kuntien yhteistoimintaelimen (Kuuma komissio) jäsenenä laajasti perehtyä ja olla mukana sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja palvelurakenteita sekä pelastustoimea koskevissa uudistuksissa ja toimitilojen rakentamishankkeissa. Tunnen erinomaisen hyvin Keski- Uudenmaan kuntien yhteistyön eri vaiheet ja Keusoten toiminnan oltuani perustamassa sitä ja näin luomassa perustaa omalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Minulla oli myös merkittävä rooli Kiljavan sairaalan uudelleen käyttöönotossa ja siellä tarjottavien kuntoutuspalveluiden toimintamallien luomisessa.  Lisäksi toimin virkani puolesta kunnan valmiussuunnittelua johtavana henkilönä tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja sitä ennen kunnan oman pelastustoimen kanssa varmistaen kunnan palvelujen toimivuuden erilaisissa arjen kriisitilanteissa.

Olen mielenkiinnolla seurannut Keski-Uudenmaan soten toiminnan alkua ja siitä käytyä keskustelua toiminnan onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Päällimmäisenä havaintonani on se, että uusi toimintamalli on jäänyt asiakkaille, nurmijärveläisille ja sote-alueen asukkaille osittain vieraaksi ja että uudistuksia on tehty palvelunkäyttäjiä kuulematta ja niistä heille riittävästi kertomatta.  On tärkeää, että toimintansa maaliskuussa aloittava hyvinvointialue luo oman toimintakulttuurin ja että kaikkien keskiuusmaalaisten palvelujen käyttäjien ääni kuuluu mahdollisimman laajasti uudistuksessa ja palvelujen tarjontaa koskevissa muutoksissa.  Alueellinen toimintamalli tulee varmasti muuttamaan lähivuosina palvelujen tarjontaa ja siihen meidän kaikkien on oltava valmiita. Lähellä tarjottavia palveluita tulee mahdollisimman laajasti olla edelleen saatavilla myös Nurmijärvellä.  Erityisen tärkeää on hyvinvointialueen palvelujen tarjonnan ja toiminnan kehittämisen kannalta kuntien sekä alueella toimivien järjestöjen yhteistyö ja yhdyssiteen varmistaminen.

Kunnanjohtajan virasta eläkkeelle jäätyäni olen toiminut aktiivisesti valtakunnallisessa kuntatalouteen liittyvässä luottamustehtävässä, kuntoutussairaalan osa-aikaisena toimitusjohtajana sekä puheenjohtajana useissa valtiovarainministeriön asettamissa taloudeltaan kriisissä olevien kuntien arviointiryhmissä. Olen liikunnallinen ja monipuolisesti kunnostani huolta pitänyt eläkeläinen.  Olen ensimmäistä kertaa tarjoutumassa vaativaan luottamustehtävään. Olen edelleen kiinnostunut toimimaan aktiivisesti yhteiskunnallisesti merkittävissä tehtävissä ja maaliskuussa toimintansa aloittavan hyvinvointialueen luottamustehtävässä.  Lupaan hoitaa tehtävää kaikella tarmollani, nurmijärveläisten sekä kaikkien hyvinvointialueen asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointi edellä.

Pidetään yhteyttä!

Kimmo Behm

0449895574

Kimmo.behm@gmail.com